FNF Østfold klager på byggehøyde

FNF Østfold har levert klage på detaljregulering for Nore og Vanem industriområde i Moss kommune. Vi mener at byggehøyden som er tillatt i planen ikke er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og vi frykter at et monumentalt lagerbygg vil forringe opplevelsen av natur- og friluftsliv i området rundt Vansjø.

 

Klagen i sin helhet kan du lese her.

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

År
 
Søk blant enkelte fylker:
 • Felles
  • Hovedside
 • Fylker - alt innhold pr fylke
  • Agder
  • Akershus
  • Buskerud
  • Finnmark
  • Hedmark
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Nord Trøndelag
  • Nordland
  • Oppland
  • Oslo
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Telemark
  • Troms
  • Vestfold
  • Østfold
 • Nyhetsarkiv pr fylke
  • Agder
  • Akershus
  • Buskerud
  • Finnmark
  • Hedemark
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Nord-Trøndelag
  • Oppland
  • Oslo
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sør-Trøndelag
  • Telemark
  • Troms
  • Vestfold
  • Østfold