Klager på nye vindkraftkonsesjoner i Vågsvåg og Guleslettene

Vindindustri til fjells

FNF har i lag med Sogn og Fjordane Turlag, Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening Sogn og Fjordane sendt klage til OED på NVE sine vedtak om å gje konsesjon til Vågsvåg og Guleslettene vindkraftverk inkl nye liner

 

Når det gjeld handsaming av vindkraftkonsesjonar har vi sett ei negativ utvikling i NVE når det gjeld kunnskapsbaserte avgjerd innan tema som friluftsliv, naturmangfald, reiseliv og landskap. Det har svekka vår tillitt til NVE. På naturen og egne vegne vart tillegget til klagen avslutta med:

 

GRUK "STATEN" av Piet Hein:


 

STATEN

 

Naturen er

vor far og mor

som gode gaver

ga os.

Og staten er

vor store bror,

som tar det hele

fra os.