Utbyggingen av E18 og E39

binary-651009-970706

FNF Agder følger utbyggingsplanene for E18 og E39 gjennom Agder-fylkene.

E39 Døle bru - Livold

binary-801142-1020558

Kommunedelplan og endelig korridor ble vedtatt i juni 2015. Bildet viser den vedtatte korridoren.

E39 Søgne øst - Mandal øst

binary-775915-1012107

Oppstart av reguleringsplan ble meldt høsten 2015. FNF Agder leverte høringsinnspill; fnf-nett.no/10661.Uttalelser-2015.html

Bildet viser korridor 12200 som ble vedtatt i Søgne kommune.

E39 Vigeland - Lyngdal vest

Planområdet Vigeland Lyngdal vest

Planprogrammet var på høring fram til 6.februar 2015, og ble vedtatt i juni 2015. Bildet viser planområdet, men uten alternative korridorer i denne omgang.

E18/E39 Ytre ringveg Vige - Volleberg

binary-883895-1033369

E18 og E39 planlegges i ny korridor rundt Kristiansand. Forslag til kommunedelplan og anbefalt korridor er nå på høring. Høringsfrist er 1.august 2015.