Hva mener FNF Agder om vindkraftverk?

Vindindustri til fjells

Vindkraftverk har ofte store negative konsekvenser for landskap, natur og friluftsliv, og som ikke står i forhold til energiproduksjon og nytte.