Hva mener FNF Agder om vindkraftverk?

Vindindustri til fjells

Vindkraftverk har ofte store negative konsekvenser for landskap, natur og friluftsliv, og som ikke står i forhold til energiproduksjon og nytte.

I FNF Agder mener vi; 

- Vindkraftverk fører til store naturinngrep som ikke kan tilbakeføres, spesielt gjennom et stort nettverk av internveier.

- Vindkraftverk er en trussel for det lokale fuglelivet, og kan ødelegge viktige trekkorridorer.

- Vindkraftverk planlegges ofte i områder med urørt natur, og bidrar til å redusere områder uten tekniske inngrep.

- Vindkraftverk planlegges ofte i områder som er viktige for friluftsliv og virker ødeleggende på naturopplevelsen gjennom bevegelse, støy og skyggekast.

- Vindkraftverk har begrenset levetid, og det er uklart hvem som vil stå med regningen når anlegget må tas ned. Mange av komponentene kan ikke resirkuleres, og er derfor et avfallsproblem.

- Agder produserer allerede et stort kraftoverskudd hvert år, og har allerede ofret mye naturressurser gjennom vannkraftutbygging.

 

Det finnes alternativer; 

- Oppgradere eksisterende vannkraftverk.

- Satse mer på solenergi-løsninger, samt andre alternative energikilder.

- Fortsette energieffektiviseringen – redusere forbruk!