Fellesmøte i FNF-Hedmark

FNF-Hedmark avviklet fellesmøte 11. november 2014. Alle organisasjoner var inviterte, samt at vi fikk besøk av Hedmark fylkeskommune og Studieforbundet Natur & Miljø som pratet om ulike tilskuddsordninger.

Lars Gotaas fra HFK startet møtet med å fortelle om ulike tilskuddsordninger organisasjoner har gjennom fylkeskommunen, og deretter pratet Ada Bredalen fra Studieforbundet Natur & Miljø om kurstilskudd derifra.

 

Deretter ble vanlige fellesmøte-saker behandlet, blant annet regnskap, budsjett, årsplan 2015 og valg av AU.

 

Arbeidsutvalget ble gjenvalgt, og vil også i 2015 bestå av Margrethe Ruud Skjeset (HHT), Gunhild Grønvold (Glåmdal Krets av Norges Speiderforbund) og Kjetil Hagen (NJFF-Hedmark).

 

Under fliken saksdokumenter og "fellesmøte" kan du finne relevante dokumenter, innkalling, referat, fra fellesmøtet.

 

Vi takker for godt oppmøte!