Stikonferanse 2015

IMG_0125-2

17.-18. mars inviterer Friluftsrådenes Landsforbund og DNT til Stikonferanse 2015 på Fornebu. Her settes stien på dagsorden - historisk, i nåtid og framtid.

Viktige temaer som belyses:

 

- Stien - friluftslivets viktigste anlegg

- Stien i jus og plan

- Befaring

- Stiens aktivitets- og opplevelsesmuligheter

- Tilrettelegging av stien

- Virkemidler i stiarbeidet

 

Målet med konferansen er følgende:

- Sette STIer på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse

- Økt oppmerksomhet og forståelse for STIens betydning før og nå

- Motivere for aktivitetsdelen av STIsatsinga

- Sette i gang diskusjon om STIens rettsgrunnlag og hvordan STIen ivaretas i plansammenheng

 

Målgruppa for konferansen er nasjonale beslutningstakere innen friluftsliv, fra myndigheter og organisasjoner, turistforeninger, friluftsråd og andre regionale og lokale organisasjoner som jobber med STIer, fylkeskommunene og kommuner, samt ressurspersoner i arbeidet med STIer.

 

Påmelding skjer via www.friluftsrad.no , med frist 17. februar 2015.

 

Her finner du fullstendig program for konferansen, inkludert priser.