Porsgrunn satser på lokal kystkultur

Båttur

Porsgrunn kommune har en rik kystkultur- og natur. Nå vil kommunen bli en attraktiv kystkommune ved å satse ytterligere på lokal verdiskapning langs kysten.

For å nå målet om å bli en attraktiv kystkommune har Porsgrunn utformet en kystkulturplan for de 12 neste årene med tilhørende handlingplan for de 4 nærmeste årene. FNF Telemark har medvirket med innspill til planen.

 

Satser på kyststi og øyhopping 

 

Porsgrunn kommunes kystkulturplan har tre hovedsatsningsområder: 1) stedsutvikling i Brevik og på Sandøya,  2) realisering av en sammenhengende kyststi fra Stathelle til Larvik og 3) tilrettlegging for øyhopping som sommeraktivitet langs Telemarks- og Vestfoldskysten.

Utsikt fra Håøya

Den fireårige handlingsplanen inneholder forslag til kommunale tiltak med langsiktige og kortsiktige mål som skal bidra til å gjennomføre satsningene i den 12-årige planen. Handlingplanen skal rulleres hvert fjerde år.

 

Samarbeid med natur- og friluftsorganisasjonene 

 

Flere av FNF-organisasjonene i Telemark ønsker å bidra til det videre arbeidet med kystkulturplanen. Vi har fagorganisasjoner med inngående lokal kunnskap om kystnaturen, og som kan bidra til å sikre at sårbar natur blir ivaretatt i planleggingen. Organisasjonene kan også bidra med formidling av natur- og kulturarv. Et av tiltakene beskrevet i handlingsplanen er natur- og kulturlosing og utvikling av natur- og kulturløyper. Telemark Botaniske Forening, NJFF Telemark og Rovfuglgruppa i Telemark er FNF-organisasjoner som kan bidra til uvikling av opplevelsesturer i skjærgården. Vi har også Porsgrunn og Omegns Turistforening som har driftige frivillige med inngående kunnskap om etablering og restaurering av stinett, merking, bygg og anlegg.

 

FNF Telemark bidratt med høringsuttalelse 

 

Kystkulturplanen ble lagt ut til høring før jul i 2014. Naturvernforbundet i Telemark, NJFF Telemark, Rovfuglgruppa i Telemark, Telemark Botanisk Forening og Grenland krets har sluttet seg til en felles høringsuttalelse fra FNF Telemark. Vårt inntrykk av kystkulturplanen er bra. Vi er særlig positive til fokuset på en bærekraftig verdiskapning langs kysten som legger opp til en sikring av allemannsretten, naturbasert reiseliv for å skape næring langs kysten og ivaretakelse av natur- og kultur. Vi støtter også opp om arbeidet for å aktivt stanse det sesongbaserte lysfisket og at kommunen kan erverve grunn for stitraseen gjennom frivillig avtale eller ekspropriasjon for å sikre kyststien.

 

Vil du lese hele høringsuttalelsen fra FNF Telemark finner du den HER.

 

 

Fiske