Utbyggingen av E18 og E39

binary-651009-970706

FNF Agder følger utbyggingsplanene for E18 og E39 gjennom Agder-fylkene.

Vegprosjektene for E18 og E39 er store naturinngrep, og planene rammer svært ofte viktige friluftslivsområder. Derfor er det viktig for FNF Agder å være med i høringsprosessene for å prøve å begrense de negative konsekvensene av utbyggingene.

 

Her kan du finne mer om prosjektene rundt E18 i Aust-Agder: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter?query=&fylke=Aust-Agder&kommune=&veg=E18&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k

 

Her kan du finne mer om prosjektene rundt E18 i Vest-Agder: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter?query=&fylke=Vest-Agder&kommune=&veg=E18&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k

 

Her kan du finne mer om prosjektene rundt E39 i Vest-Agder: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter?query=&fylke=Vest-Agder&kommune=&veg=E39&fase=&vegpakke=&submit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k