Ny organisasjon med i FNF Agder

nsf_light

Sørlandet krets av Norsk Speiderforbund har tilsluttet seg FNF Agder.

Dermed er det nå 12 organisasjoner og foreninger som samarbeider for natur- og friluftslivsinteressene i Agder.

 

Fra før har følgende organisasjoner tilsluttet seg FNF Agder;

4H Aust-Agder

4H Vest-Agder

Agder botaniske forening

Aust-Agder Turistforening

DNT Sør

Lister Friluftsråd

Naturvernforbundet Vest-Agder

Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder

Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder

Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen

Skogselskapet i Agder

 

Her kan du lese mer om Sørlandet krets av NSF: sorlandet.speiderkrets.no/