NOF Telemark knytter seg til FNF Telemark

NOFTelemark-redigert

Vi er glade for å melde at Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Telemark har sluttet seg til FNF-nettverket i Telemark. Medlemmene har stor kunnskap om fuglelivet i fylket og vil bli en viktig samarbeidspartner i felles saker. 

FNF-familien i Telemark er stadig i vekst. Nå gleder vi oss til å samarbeide med enda en organisasjon. NOF avd. Telemark består av medlemmer med interesse for- og ekspertise om fuglelivet i Telemark. Her finner vi profesjonelle ornitologer, fuglefotografer, naturvernere og hobbyornitologer. Lokallaget NOF Telemark ble startet i 1968, og er en fylkesavdeling av NOF.

IMG_5380

Fugletur til Jomfruland. Ivrige hobbyornitologer studerer fuglelivet i fjæra. På Jomfruland finnes det også en bemannet fuglestasjon.  Foto: Mariken Kjøhl

 

Fugler er en viktig del av artsmangfoldet. I dag er dessverre flere av våre stand- og trekkfugler utsatt for menneskelige trusler. 1/3 av fuglene våre finner vi i dag på rødlista som ble revidert i 2015  De truede artene krever ekstra overvåking og beskyttelse. For FNF er det viktig å ha et bredt sammensatt organisasjonsmiljø som kan samarbeide om å fremskaffe faktabasert kunnskap fra lokale ressurspersoner med kunnskap om natur- og friluftsliv når viktige naturområder blir utsatt for press.

 

Mer om NOF Telemark: 

 

Formål og oppgaver er:

Å være bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte
Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen
Å stimulere interessen for og bedre kjennskapet til fuglelivet

 

Vil du vite mer? Du finner NOF Telemark på nett og på facebook.

 

pungmeis12