Temakveld om allemannsretten

IMG_0978

FNF-Hedmark arrangerer, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Kongsvinger kommune, temakveld om allemannsretten onsdag 20. april kl. 18.00.

Tema som tas opp er knyttet opp mot «ulike brukergrupper av utmarka – rettigheter og plikter».

 

Foredragsholder er Marianne Reusch, som har doktorgrad i rettsvitenskap fra 2012 med en avhandling om allemannsretten. Se www.allemannsretten.no for mer info.

 

Etter foredraget blir det åpnet for spørsmål og diskusjon rundt allemannsretten.

 

Invitasjon temakveld om allemannsretten_Kongsvinger

 

Tid: kl. 18.00 

Sted: Lille festsal i Kongsvinger rådhus 

Gratis inngang 

  

Enkel servering