Inspirasjonsbrosjyre: Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Femundselva

To av tre nordmenn ønsker å være mer ute, og et stort flertall foretrekker da naturpregede områder. Lett tilgjengelige og attraktive friluftslivsområder og turstier er viktig for å gi folk gode naturopplevelser og stimulere flere til aktivitet ute.

Ved statlig sikring av friluftslivsområder samarbeider kommunene, friluftsråd og staten for å sikre og tilrettelegge slike områder for allmennheten. Ordningen har bidratt til at omkring 2400 områder er sikret så langt. Uten sikring ville mange av disse områdene og ferdselsårene vært nedbygd, ikke tilrettelagt eller på annen måte vært lite tilgjengelig for allmennheten.

 

Miljødirektoratet har laget et hefte som heter "Friluftsliv for alltid", og her presenteres gode eksempler på sikringsprosjekter og erfaringer fra kommuner og friluftsråd som har jobbet med dette. Vi håper at heftet kan bidra til å gjøre ordningen med sikring av friluftslivsområdene bedre kjent og vise litt av mulighetene som ligger i denne ordningen.

 

Heftet kan du laste ned å trykke her.