Årsmøte 2015

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 8.mars 2016 og nytt styre for FNF Agder ble valgt.

Det nye styret består av Olav Schrøder fra NJFF Aust-Agder (leder), Dag N. Fagermyr fra Aust-Agder Turistforening, Solveig Gonsholt fra Skogselkapet i Agder, Lars Jøran Sundsdal fra NZF Sørlandsavdelingen og Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet Vest-Agder. Varapersoner er Kari Røysland fra NJFF Vest-Agder og Per Thomas Skaanes fra DNT Sør.

 

Her kan du se protokoll og dokumentene fra årsmøtet;

Protokoll fra årsmøtet 2015

Årsmelding 2015 FNF Agder 

Årsplan FNF Agder 2016 

Årsregnskap 2015 

Forslag til budsjett 2016 

Program for årsmøte 

Strategiplan 2014-2017 

Vedtekter vedtatt 08.03.16l