Høringsuttalelse til kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal vest

binary-1334729-1105894

FNF Agder har levert høringsuttalelse til kommunedelplan for E39 Vigeland -Lyngdal vest.

Kommunedelplanen gjelder ny E39 fra Fardal, gjennom Lyngdal, til Vtlandstunellen. Vegen planlegges som firefelts motorvei med høy fartsgrense. Det har vært utarbeidet tolv ulike vegalternativer ved å kombinere tre ulike traseer. Statens vegvesen anbefaler alternativ 9. Vegutbyggingen vil få store negative konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold der vegen planlegges, og det har vært viktig for FNF Agder å spille hvilke hensyn som må tas for å gjøre konsekvensene minst mulig negative.

 

Her kan du lese vår uttalelse: fnf-nett.no/12007.Uttalelser-2016.html