Strømnettet mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo - konsekvenser for natur og friluftsliv

cable-1868352_1920

INVITASJON TIL MØTE 

Oslo og Omland friluftsråd, FNF Akershus og FNF Oslo inviterer, i samarbeid med Statnett, natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo og Bærum til informasjonsmøte om den planlagte oppgraderingen av strømnettet mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo og konsekvenser for natur og friluftsliv.

 

Tid: Mandag 4. november, kl. 17-19

Sted: Statnetts lokaler, Nydalen alle 33, Oslo

 

Servering: Kaffe og «kaffemat»

Kurs: Plan- og bygningsloven

pbl bilde

Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus inivterer til kurs i plan- og bygningsloven.

 

Tid: 12. november, 17-21

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0187 Oslo

 

Dette kurset i plan- og bygningsrett vil rette fokus på rettslige krav til planprosesser, og rettsvirkninger av vedtatte planer. Hvordan planprosesser skal sikre god opplysning av hvilke interesser som kan bli berørt av en plan vil være et sentralt tema. Et annet sentralt tema vil være hvilken rolle organisasjoner, enkeltpersoner og myndigheter har etter loven. Her vil det først og fremst bli satt fokus på innsigelsesprosesser og klageprosesser. Vilkårene for å gi dispensasjon vil også bli gjennomgått.

 

Kursholder er Fredrik Holth, Dosent i juridiske fag, Institutt for eiendom og jus, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

 

MELD DEG PÅ HER
Påmeldingsfrist: Mandag 4. november

 

Kursets målgruppe er natur- og friluftslivsorganisasjoner i Oslo og Akershus.

NB: Ved stor pågang vil medlemmer og tilsluttede organisasjoner hos OOF, FNF Oslo og FNF Akershus prioriteres.

 

Sjekk ut natur- og friluftsaktivitetene i Oslo og Akershus!

Forside hefte

I forbindelse med Friluftslivets uke 2019 har FNF Oslo og FNF Akershus laget et promoteringshefte for organisasjonene i regionen som tilbyr aktiviteter.

 

Lær mer om organisasjonene, og sjekk ut mangfoldet av aktiviteter du kan være med på!

Kanskje vil du også være med som frivillig?

 

SE HEFTET HER 

 

 

Grunnkurs i GIS - 2 kurs i høst

GIS bilde

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer med dette natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo/Akershus til kurs i QGIS, høsten 2019.

 

Grunnkurset arrangeres to ganger, og hvert kurs går over to kvelder.


 
Deltakeravgift per kurs: 400,- (dekker lett bevertning for begge kveldene og kursmateriale)
 
Kurs 1

Tid: 7. oktober og 14. oktober, 17:00-21:00

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0187 Oslo

MELD DEG PÅ HER (kurs 1) 
 
Kurs 2

Tid: 28. oktober og 4. november, 17:00-21:00

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0187 Oslo

MELD DEG PÅ HER (kurs 2)


 

Kursprogram høsten 2019

Bilde kursprogram høst 2019

OOF, FNF Oslo og FNF Akershus arrangerer kurs for natur- og friluftslivsorganiasasjonene i Oslo og Akershus.

 

Høstens program er klart!

 

Det blir naturmangfoldloven, Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og Plan- og bygningsloven.

 

 

SE PROGRAMMET HER 

 

 

 

Kurs i naturmangfoldloven

naturmangfoldloven

Vil du gjøre en forskjell? Brenner du for å bevare naturmangfoldet? 

Politisk rådgiver Anne Breistein, og kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn fra miljøorganisasjonen Sabima ønsker deg velkommen til kurs i lovverk og kartløsninger. Vi ønsker å sette deg inn i lovene, gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell. Kurset fokuserer på handling, og god innføring i praktisk bruk av lov og kartverk.

 

Tid: Tirsdag 17. september, kl. 17:00 - 21:00

Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0187 Oslo

 

MELD DEG PÅ HER

 

 

Informasjonsmøte: Si din mening om vann!

Vannbilde

Etter vannforskriften skal hver av Norges vannregioner ha en vannforvaltningsplan med miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Vannforvaltningsplanene som gjelder nå ble godkjent i 2016, og virker ut året 2021. Nå starter arbeidet med å revurdere og oppdatere vannforvaltningsplanene er i gang.

 

I første omgang er 2 grunnlagsdokumenter sendt på høring:

Planprogrammet og et dokument med hovedutfordringer.

 

I den forbindelse inviterer FNF Oslo og FNF Akershus til informasjonsmøte angående høringen:

 

Tid: Onsdag 22. mai 2019, kl. 17:00 - 19:00

Sted: «Operasjonssentralen», Konferansesenteret Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

 

Presentasjoner fra møtet: 

Vannforvaltningen i Norge og Om høringene

v/ Åsa Renman, vannkoordinator

 

Regional og lokal vannforvaltning

v/ Ole Morten Fossli, FNF Oppland

 

Hva skjer i din organisasjon i Friluftslivets uke 2019?

Farger_FU_Logo-05-JPG_

Friluftslivets uke er i 2019 fra 31. august – 8. september. Uka starter med #nattinaturen 31. august og åpnes offisielt med Friluftslivets dag 1. september.

 

Bli med å sette friluftsliv på dagsorden og få gratis markedsføring! 

FNF Oslo og FNF Akershus, som i fjor og årene før, samler inn aktiviteter innenfor denne perioden som vil promoteres bredt.

Vi ønsker å synliggjøre det store mangfoldet av organisasjoner og aktiviteter som finnes, og vi håper at akkurat din organisasjon ønsker å være med i programmet.

 

All info finnes i informasjonsdokumentet under, og bruk skjema for innmelding av arrangementer (siste side).

Informasjonsdokument og innmeldingskjema(.doc)

 

Arrangementer må sendes inn til akershus@fnf-nett.no eller oslo@fnf-nett.no innen torsdag 20. juni 2019. 

 

 

Kurs i politisk påvirkning - onsdag 8. mai

Politisk påvirkning (002)

Vil du stanse en planlagt motorvei gjennom et turområde du er glad i? Eller trenger organisasjonen større økonomisk støtte fra kommunen?

 

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til

Kurs i politisk påvirkning for natur og friluftsliv "10 tips for politisk gjennomslag" 

Onsdag 8. mai 2019, kl. 17:00 – 20:00 

i Røde Kors’ lokaler, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

 

 

Innspill til natur- og friluftspolitikken i Akershus

Politiske innspill natur og friluftsliv - bilde

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Akershus jobber daglig med å ta vare på de gode muligheter til rekreasjon, naturopplevelser og kunnskap om natur og friluftsliv i kommunene og fylket. Her er noen forslag til hvordan du og ditt parti kan bli best på natur og friluftslivspolitikk.

 

Til våre politikere
Se FNF Akershus sine innspill til hvordan ditt parti kan bli best på natur- og friluftslivspolitikk

LES VÅRE INNSPILL HER 

 

Ønsker du og din organisasjon å påvirke politikerne våre?

Se våre tips og triks!

 

 

Årsmøte i FNF Akershus 2019

fnf logo

Årsmøtet ble avholdt mandag 4. mars 2018 kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3, 0155 Oslo.

 

Årsmøtet startet med foredraget "Flerkulturelt friluftsliv – inkludering og integrering i naturen" der prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv delte erfaringer om hvorfor og hvordan.

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste 

Vedlegg 1 - Årsmelding 2018

Vedlegg 2 - Revisjonsberetning FNF Akershus 2018

Vedlegg 3 - Regnskap 2018 

Vedlegg 4 - Budsjett 2019 (til orientering)

Vedlegg 5 - Årsplan 2019 

Vedlegg 6 - Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 7 - Stemmeberettigede

Vedlegg 8 - Tilslutningserklæring

 

PROTOKOLL 

Protokoll årsmøte 2019 FNF Akershus

Vil du lære om Markaloven?

markaloven4

Velkommen til kurs i Markaloven 16. januar!

 

I anledning av Markaloven 10 år i 2019 arrangerer Oslo og Omland Friluftsråd Innføringskurs i Markaloven i samarbeid med FNF Oslo og FNF Akershus.

Kurset vil bli avholdt 16. januar fra kl 17.00 – 20.30 på Skullerudstua i Oslo.

 

MELD DEG PÅ HER innen 5. desember

 

 

Besøk hos KLD

Besøk hos KLD

Daglig leder og koordinatorer fra landet over var på besøk hos Klima- og miljødepartementet i oktober.

 

Vi fikk anledning til å møte politisk ledelse ved politisk rådgiver Astrid Knutsen for å fortelle om arbeidet som KLD støtter landet over, og svare på spørsmål fra politisk ledelse.

FNF nasjonale høstsamling 2018

The gang

Årets høstsamling for FNF ble avholdt 17.-19. oktober i Oslo.

Første dag bestod av sosialt samvær, oppdatering siden sist, gjennomgang av administrative standarder og utveksling av tanker rundt regionreform for ansatte og styret i FNF.

 

De to neste dagene var spekket med oppdateringer, fagstoff og gruppearbeid. Vi jobbet med strategi plan for FNF, påvirkningsmuligheter politisk og administrativt og fikk høre om prosjektet EVAPLAN. Fagtemaene var vindkraft, stier og ferdselsårer. Vi var også på befaring til den nyåpnede DNT-hytta, Fuglemyrhytta.

 

Se presentasjonene fra samling her.

 

 

Kurs i bruk av Facebook for organisasjoner

Facebook arrangement høst 2018

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til 
KURS I FACEBOOK-PUBLISERING for organisasjoner

Velg mellom følgende datoer:
Tirsdag 6., onsdag 7. og torsdag 8. november
kl. 16:30 – 19:30

Sted: Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo (Norsk Friluftsliv sine lokaler)


Kurset er for dere i lag og foreninger som arbeider med natur og friluftsliv. 

Påmeldingsfrist: 4. november

 

Velkommen til kurs i politisk påvirkning!

Politisk påvirkning

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til

Kurs i politisk påvirkning 

 

Onsdag 5. september, 

kl. 17:00 –20:00 

 

Påmelding innen mandag 3. september – TRYKK HER 

 

 

Program for friluftslivets uke i Oslo og Akershus 2018

Program 2018 bilde3

Sjekk ut det fyldige programmet for aktiviteter i Friluftslivets uke 2018 i Oslo og Akershus! 

 

Kan det friste med en kajakktur, skogstur eller familiedag med bål, grilling og masse morsomme aktiviteter? Her finnes aktiviteter for store og små, unge og gamle, og for folk i all slags fysisk form.

 

Programmet har til hensikt å synliggjøre alle mulighetene som finnes for friluftsliv i regionen Oslo og Akershus, og flere av aktivitetene foregår ukentlig, månedlig eller regelmessig på andre måter.

 

SE PROGRAMMET HER

FNF Akershus har ny informasjonsfolder

Bilde av folder

FNF Akershus har laget en ny informasjonsfolder om forumet.

 

Se folderen her!

Nyoppusset nyhetsbrev lansert i dag!

Lanseringsbilde

Friluftsnytt ble startet for å informere om aktuelle saker, arrangementer og nyheter som kan være av interesse for natur- og friluftlivsorganisasjonene i Oslo og Akershus. Vi har nå tatt en etterlengtet oppussing av nyhetsbrevet, med utgangspunkt i at det skal fremstå som ryddigere og mer oversiktlig enn før. Det er også opprettet en egen epost-adresse for alle kommentarer, tilbakemeldinger eller innspill.

Vi oppfordrer dere til å bruke tilbakemeldingsmuligheten!   

 

SE FØRSTE OPPUSSEDE UTGAVE HER

 

 

Bevar Tanumplatået

Tanumplatået

Hvorfor bevare Tanumplatået?

  • En perle i Bærum og kommunens åpne historiebok
  • Rekreasjonsområde for titusenvis av innbyggere
  • Siste rester av Bærums gode dyrkingsjord

Les mer i brosjyra "Bevar Tanumplåtået"

 

 

Støtt kampanjen med din underskrift:

reddtanum.no 

 

 

 

Nesodden kajakklubb blir med på laget!

nkk_orglogo

Vi er glade for å melde at Nesodden kajakklubb har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Som første padleorganisasjon hos oss vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker.

 

Hjertelig velkommen til oss!

 

 

Hva skjer i din organisasjon i Friluftslivets uke?

Friluftslivets-uke-illustrasjon_800

Friluftslivets uke er i 2018 fra 1. – 9. september. Uka starter med #nattinaturen 1. september og åpnes offisielt med Friluftslivets dag 2. september.

 

FNF Oslo og FNF Akershus samler inn aktiviteter i Oslo og Akershus til et program som vil distribueres bredt.

 

Aktiviteter kan sendes til
akershus@fnf-nett.no
innen 1. juni 2018. 

 

Mer informasjon (pdf)

Skjema for innmelding av arrangementer (word)

 

FNF vårsamling 2018

~bilde.JPG

Vårens FNF-samling gikk av stabelen i Drammen. Hensikten med de nasjonale FNF samlingene er å gi landets fylkeskoordinatorer og det nasjonale styret faglig input og styrke det kollegiale samholdet i FNF.

 

 

Årsmøte i FNF Akershus 2018

TNEPHHWR52

Årsmøte i FNF Akershus ble avholdt mandag 12. mars 2018, kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3.

 

Årsmøtet startet med Foredraget Byutvikling, natur og friluftsliv der Landskapsarkitekt Rune Skeie reflekterer over fremtidens bynære friluftsliv.

 

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste  

Vedlegg 1 - Vedtekter 

Vedlegg 2 - Årsmelding 2017 

Vedlegg 3 - Revisjonsberetning 

Vedlegg 4 - Regnskap 2017 

Vedlegg 5 - Årsplan 2017   

Vedlegg 6 - Stemmeberettigede 

Vedlegg 7 - Tilslutningserklæring 

 

PROTOKOLL 

Protokoll fra årsmøtet i FNF Akershus 12. mars 2018

 

 

Vedtaksklage på hogstmelding

Skjermbilde

FNF Akershus og Friluftsliv i Nittedal (FRINI)/Nittedals friluftsorganisasjoner klaget på vedtak (datert 19. januar, ref. 2017/5269) av hogstmelding angående hogst i Nittedal sør for Varingskollen skisenter. Bakgrunnen for klagen er landbrukskontorets manglende kunnskap angående kulturverdier og kulturminner som finnes i området. Vi påpekte at det skal vises hensyn til den gamle ferdselsveien Sørslepen, ved at hogstmaskin og lastbærer kun krysser denne på ett punkt.

 

Les klagen her 

 

 

 

Informasjonsmøte angående nedleggelse av 20 dammer i Akershus

Bilde

NVE har mottatt søknader fra Nedre Romerike Vannverk AS om tillatelse til å legge ned 20 dammer på Romerike i Akershus i kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.


FNF Akershus og OOF inviterer til INFORMASJONSMØTE med det formål å informere om saken, gi muligheter for å kunne stille spørsmål, og avklare hvordan natur- og friluftsorganisasjonene ønsker å gå videre med dette.

Møtet finner sted tirsdag 30. januar, kl. 17:00 – 20:00
Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillsestrøm.  

Kurs i bruk av Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

Sliter din organisasjon med å få oversikt over hvilke tilskuddsordninger som finnes og når søknadsfristene er? Hadde det ikke vært greit med et verktøy som hjalp deg til å effektivt finne penger til dine prosjekter?

 

FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til

KURS I TILSKUDDPORTALEN for organisasjoner 

NB: Ny dato
Onsdag 28. februar, kl. 17:00 – 19:00
i DNT Oslo og Omegn sine lokaler, Storgata 3, 0101 Oslo.

 

Påmelding via denne linken.

 

 

Kurs i Facebook-bruk for organisasjoner

Facebook arrangement

Ønsker din organisasjon å bruke Facebook for å nå ut til flere? Eller har dere kanskje allerede en Facebook-side som ikke brukes aktivt?

 

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til

 

Kurs i Facebook for organisasjoner 

Onsdag 17. januar, kl. 17:00 – 19:00 


i Norsk Friluftsliv sine lokaler, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo.

 

Kurset er for dere i lag og foreninger som arbeider med natur og friluftsliv. Kommunikasjonsrådgivere Synne Kvam og Linn Elise Jakhelln fra Norsk Friluftsliv vil gi oss en innføring, og tips og triks, om hvordan bruke Facebook som organisasjon. Er du leder i din organisasjon, send gjerne invitasjonen videre til andre i din forening.

Tilbudet er gratis.

 

Nei til skytebane i Marka og nærfriluftsområde til 40 000

Bilde_Luftsportsenter

Skedsmo kommune planlegger skytebane på Lahaug i kanten av Gjelleråsmarka. Gjelleråsmarka er et viktig nærfriluftsområde for om lag 40 000 mennesker i Oslo, Nittedal og Skedsmo. Det er samtidig et område med variert biologisk mangfold. FNF Akershus og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) går sammen sterkt imot en skytebanen. Skytestøyen vil kunne bli svært plagsom for både turgåere og beboere i bebyggelsen som ligger kun 1,5 km fra skytebanen, og for sårbart dyreliv i Marka. Vi er også sterkt imot at en her planlegger å legge store deler av skytebaneanlegget i Marka. Vi etterlyser også en utredning av det regionale behovet for en skytebane på Nedre Romerike før planprosessen fortsetter. Hvis det allikevel skulle bli etablert en skytebane her kommenterer vi i denne uttalelsen en rekke punkter som må hensyntas i planprosessen.

 

Les uttalelsen her

 

 

Uttalelse til helikoptertrase sammen over natur-og friluftsområder

~helikopter.jpg

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og FNF Akershus sendte uttalelse til Luftfarttilsynet angående valg av helikoptertrase fra Politiets Nasjonale beredskapssenter i Ski. Traseene påvirker naturverdiene og friluftsinteressene for lokalbefolkningen i nærområdene til beredskapssenteret og lenger inn i Sørmarka og Østmarka. Avgjørende for helikopterstøy i disse områdene er valg av helikoptertrase og omfanget av helikopteraktivitet. I denne høringen foreslo vi innskjerpinger i omfanget og bruken av helikoptre som kan bidra til å redusere støyproblemene, uten at det går ut over beredskapsevnen. Vi påpekte også at traseene må legges slik at de i minst mulig grad rammer friluftsliv, natur og dyreliv. Uttalelsen ble støttet av DNT Oslo og omegn, NOA, FNF Oppegård, FNF Oslo, Bærekraftig Follo, La21-Forumet i Ski, NOFOA og Oslo Elveforum.

 

Les uttalelsen her

 

 

Forum for natur og friluftsliv i Oslo søker rådgiver

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Oslo fylke? 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo har ledig 100% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som rådgiver vil jobbe sammen med koordinator for FNF Akershus.

 

 

Småflyplass i Fetmarkas flotte natur- og friluftsområde? Nei takk!

StockSnap_VM8Z129TS0

FNF Akershus, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus og Den Norske Turistforening Oslo og Omegn er imot planlagt etablering av småflyplass i Fetmarka i Sørum kommune.

 

Les uttalelsen og finn ut hvorfor!

 

 

 

Innspill til ny skogbruksforskrift for Marka

skau

Etter en grundig prosess som inkluderte medlemsmøte og arbeidsgruppe i samarbeid Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og FNF Oslo leverte flere natur-, friluftslivs- og idrettorganisasjonene en felles uttalelse.Totalt støtter 18 organisasjoner uttalelsen.

Organisasjonene mener blant annet at kartlegging av Marka-verdiene må intensiveres, at all næringshogst (uansett størrelse) må meldes inn, at forvaltningen må skje gjennom åpne og transparente prosesser med god adgang til medvirkning fra organisasjonene, og at organisasjonene må ha rett til å komme med begrunnede innvendinger.

Vi håper den samlende uttalelsen er et tydelig signal til departementet om at våre innspill må hensyntas og innarbeides i forskriften.

 

 

Les uttalelsen

 

 

 

Velkommen til kurs i politisk påvirkning for natur og friluftsliv!

Politisk påvirkning

Politisk påvirkning for natur og friluftsliv.
10 tips for politisk gjennomslag
Innledning og workshop
 

 

Naturen er rammen for friluftslivet. Hvordan kan vi få politikere i vår kommune til å ha det i tankene når de tar beslutninger?

 

Truer en mulig utbygging foreningens beste turområde? Trenger dere mer økonomisk støtte fra kommunen? Vil dere få med kommunen på å etablere en kyststi?

 

OOF, FNF Oslo og FNF Akershus inviterer til kurs og workshop i politisk påvirkning. På dette kurset får du tips og triks til hvordan få gjennomslag hos lokale politikere. Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, kurser oss i politisk påvirkning. Innledningen etterfølges av en workshop der dere får mulighet til å bruke tipsene på deres forenings egne saker.

 

Tid: Tirsdag 14. november, kl. 17:00 - 19:00
Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3

 

Påmelding innen mandag 13. november

 

VELKOMMEN!

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte i FNF Akershus og "Best practice" seminar

FNF LOGO

Ekstraordinært årsmøte i FNF Akershus avholdes i forbindelse med fellesmøte torsdag 28. september 2017, kl. 18:00 - 18:30 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3. Det ektstraordinære årsmøte etterfølges av det årlige fellesmøtet i FNF Akershus kl. 18:30 - 20:00

 

 

 

 

 

Møte om ny skogbruksforskrift i Marka

skog

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et forslag til ny revidert forskrift for skogbruket i Marka og en endring i forskriften for landbruksveier. Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Regjeringens forslag tar i liten grad hensyn til dette. Forslaget er en klar svekkelse av forskriften. Hovedutfordringen er at den fjerner plikten til å søke om tillatelse til hogst.

 

Tidspunkt:   tirsdag 12. september, kl. 17.00 – 19.30

Sted:           DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3

Servering:   enkel

Friluftslivets uke i Oslo og Akershus - program

Programblad_forside

Sjekk ut det fyldige programmet for aktiviteter i Friluftslivets uke 2017 i Oslo og Akershus!

 

Kan det friste med en kajakktur, skogstur eller familiedag med bål, grilling og masse morsomme aktiviteter? Her finnes aktiviteter for store og små, unge og gamle, og for folk i all slags fysisk form.

 

Programmet har til hensikt å synliggjøre alle mulighetene som finnes for friluftsliv i regionen Oslo og Akershus, og flere av aktivitetene foregår ukentlig, månedlig eller regelmessig på andre måter.

 

SE PROGRAMMET HER  

 

 

Velkommen til Friluftslivets dag og Barnas våtmarksdag på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren!

AFM.FL.IA.Våtmarksenteret-39

Bli med på kickstarten av Friluftslivets uke på Friluftslivets dag og Barnas våtmarksdag med aktiviteter for hele familien! Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

Tid: Søndag 3. september 2017, kl. 12:00 – 16:00
Sted: Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, Fetsund, Fet kommune Akershus

FNF Akershus med representanter i nytt regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus

Regionalt råd

Mandag 19. juni ble Regionalt råd for anlegg og aktivitet i Akershus konstituert.

 

Rådet skal være et rådgivende organ for Akershus fylkeskommune og hjelpe til i relevante saker som omhandler regionale områder og anlegg, samt aktiviteter på tvers av kommunegrensene.

 

Rådet skal blant annet hjelpe til med å sikre Aktivitetsløftet gjennom regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftslivs handlingsprogram for 2017-2020. Fylkeskommunen skal fortsatt ha avgjørende myndighet. Det nye regionale rådet har medlemmer fra store deler av Akershus fylke, både fra kommuner, idrettsråd og FNF Akershus. FNF Akershus’ representanter fra de tilsluttede organisasjonene er Hanne Tretterud Lund (DNT Oslo Og Omegn) og Ulf Kristiansen (Bærum Natur- og Friluftsråd).

 

Les mer

 

 

Friluftslivets uke 2017

Farger_FU_Logo-05-JPG_

I Friluftslivets uke, FU (første helg i september hver høst) inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. Formålet med FU er å få folk ut, vise hva organisasjonene kan tilby og sette friluftsliv på dagsorden i samfunnet.

 

Friluftslivets uke er i 2017 fra 2. – 10. september. Uka starter med #nattinaturen 2. september og åpnes offisielt med Friluftslivets dag 2. september.

 

Vil du være med? 

 

Les om hvor og hvordan

 

 

 

 

Fagsamling på Jomfruland

Fagsamling4 komprimert

Plastforsøpling i skjærgården, fugleregistrering, skogvern og truede naturtyper. Dette var temaer FNF-koordinatorene i Oslofjordregionen lærte mer om på fagsamling på Jomfruland denne uka.

 

 

 

NOF Oslo og Akershus blir med på laget

NOFOA

Vi er glade for å melde at Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Med sin svært gode kunnskap om fuglelivet i regionen vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker.

 

Hjertelig velkommen til oss!

Spørreundersøkelse - kartlegging av behov

Spørreundersøkelsen

Natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo- og Akershusregionen:

 

FNF Oslo, FNF Akershus og OOF ønsker å kartlegge organisasjonenes behov for informasjon, bistand, samarbeid, møter, seminarer og kompetanse rundt viktige temaer innen natur- og friluftsliv.

 

Hensikten med spørreundersøkelsen er å få en bedre forståelse av hvilke behov som finnes hos organisasjonene og gi oss mulighet til å støtte opp om organisasjonenes arbeid i enda større grad.

 

Det vil ta ca. 10 min å besvare undersøkelsen, og den er anonym.

 

Vi ønsker besvarelser fra så mange som mulig i natur- og friluftslivsorganisasjoner i Oslo og Akershus, alt fra ansatte, frivillige og ledere.
Spørreundersøkelsen blir liggende ute ca. 1 måned, og vi håper at du vil ta deg tid til å delta.

 

På forhånd tusen takk!
 

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN HER

 

 

Årsmøte i FNF Akershus 2017

Tom og lemur

Årsmøte i FNF Akershus avholdes onsdag 15. mars 2017, kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3.

 

Årsmøtet starter med foredraget Nordisk natur der den prisbelønte naturfotografen og forfatteren Tom Schandy tar oss med på en fantastisk rundreise i vill, nordisk natur.

 

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste 

Vedlegg 1 - Vedtekter 

Vedlegg 2 - Årsmelding 2016

Vedlegg 3 - Regnskap 2016 

Vedlegg 4 - Strategiplan 2017 - 2021

Vedlegg 5 - Årsplan 2017 

Vedlegg 6 - Stemmeberettigede 

Vedlegg 7 - Tilslutningserklæring

 

PROTOKOLL 

Protokoll årsmøte 2017 

 

Seminar - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus

friluftsorde

Natur- og friluftsforum for Oslo og Akershus i regi av OOF, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00.

 

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.

 

Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.

 

Nei takk til mer vannscootertrafikk

2511-Vannscooter

I dag har FNF Akershus sendt brev til alle kommunene i fylket angående forslaget om endring av vannscooterforskriften.

 

Klima- og miljødepartementet sender nå et forslag om å oppheve vannscooterforskriften på høring.
Dette betyr at vannscooter likestilles med båt. 

 

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop. Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten. 

Dette foreslåes nå opphevet. 

 

I likhet med blant annet Oslofjorden Friluftsråd, Naturvernforbundet og DNT ønsker ikke FNF Akershus dette.

Politiets beredskapssenter legges til Taraldrud i Marka

Taraldrud

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal legges til Taraldrud, i Ski kommune. Området ligger innenfor Markagrensa og har vært et dårlig alternativ for natur- og friluftslivsinteressene.

 

Mange i Oppegård kommune er skuffet over vedtaket, ettersom dette er et nærfriluftsområde og inngangsport til Marka, for store deler av Oppegårds befolkning.

 

Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan og det innebærer at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, og som fastsetter planprogram og vedtar reguleringsplanen. Planområdet ligger i Marka, og Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse etter Markaloven til å igangsette planlegging. Det skal utarbeides en konsekvensutredning som belyser virkningene av utbyggingen for miljø og samfunn.

 

FNF Akershus var tilstede på et vellykket dialogmøtet mellom kommunene, forslagstiller og natur- og friluftsorganisasjonene Oppegård den 29. november 2016.

 

Les en oppsummering av saken og møtet

 

Les FNF Akershus uttalelse til planprogrammet

 

 

 

Godt oppmøte på fellesmøte i FNF Akershus

IMG_5829

Onsdag 28. september 2016 ble det arrangert fellesmøte i FNF Akershus.

14 organisasjoner, friluftsråd og lokale FNF var representert. Sammen satte vi oss ned for å høre om og diskutere FNF Akershus, og en av årets viktigste planer for fylket - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Presentasjonene ble etterfulgt av diskusjon og innspill om fokusområder.

Østmarkas venner blir med i forumet

Østmarkas venner

Vi er glade for å melde at Østmarkas venner har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Organisasjonen arbeider for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde. Siden starten i 1966 har foreningen kjempet for å beskytte Østmarka mot ytterligere boligbygging, tekniske anlegg som kraftlinjer og avfallsdeponier, veier og uvettig skogsdrift. De vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker som angår Østmarka.
 
Hjertelig velkommen til oss!

 

Nyhetsbrev lansert!

Nyhetsbrev-makers

FNF Akershus, i samarbeid med FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd, lanserer nyhetsbrevet "Friluftsnytt"!

 

Friluftsnytt har som formål å informere om alle viktige høringssaker som berører natur og friluftslivet i Oslo, Akershus og OOFs øvrige medlemskommuner i nabofylkene Oppland og Buskerud. I tillegg ønsker vi også å informere om relevante og viktige kurs, seminarer o.l.

 

Les nyhetsbrevet

Les mer om nyhetsbrevet

 

Meld deg på nyhetsbrevet her: 

 

 

 

Velkommen til fellesmøte i FNF Akershus!

33YSZF98M6

FNF Akershus inviterer til åpent fellesmøte onsdag 28. september 2016, kl. 18 - ca. 19:30 i Kolben kulturhus på Kolbotn.

 

Det er nye tider for FNF Akershus.
Økte ressurser, omorganisering, nye samarbeid og nye fjes er noen av stikkordene, og vi vil gjerne presentere «nye» FNF Akershus.

 

En av årets viktigste planer i Akershus er Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Vi forteller om planen og dens betydning og legger fram FNF Akershus' og OOFs tilbakemeldinger på høringsutkastet.

 

Program 

 

Håper vi sees!

 

 

PROGRAM - Friluftslivets uke i Akershus 2016

Farger_FU_Logo-05-JPG_

Friluftslivets uke varer fra 3. - 11. september!

 

Velg mellom over 40 aktiviteter for store og små i hele fylket.

Programmet for Akershus 

 

Bli med på tur du også!

Lillomarkas venner blir med i FNF

Lillomarkas venner

Vi er glade for å melde at Lillomarkas venner har sluttet seg til FNF-nettverket i Akershus. Organisasjonen arbeider for å sikre naturen og friluftslivet i Lillomarka for framtiden, og de vil de bli en viktig samarbeidspartner i felles saker som angår Lillomarka.
 
Hjertelig velkommen til oss!

FNF Akershus er på Facebook!

Like_wordcloud

Som et tiltak for å nå ut til flere (aller helst alle) natur- og friluftsorganisasjonene i Akershus har FNF Akershus opprettet en egen Facebook-side.

 

Følg oss på Facebook for oppdateringer og relevante nyheter innen natur- og friluftsliv i Akershus!

 

 

 

Utvikling av FNF Akershus' nettsider

Nettside FNF-A_2

FNF Akershus' nettsider er under utvikling og vil etter hvert inneholde nyheter, inspirasjon og annen nyttig informasjon relatert til natur- og friluftsliv.

 

 

Ny koordinator ansatt i FNF Akershus

Tesaker_bilde

Maria Rundhaugen Tesaker ble ansatt som ny koordinator 1. april 2016. Hun har nylig fått kontorplass hos Oslo og Omland Friluftsråd.

 

Maria er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo (UiO) med deler av utdannelsen fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås og James Cook University (JCU) i Townsville, Australia. Hun ferdigstilte sin mastergrad i økologi og evolusjon våren 2014.

 

Kontakt FNF Akershus