Friluftsnytt nr. 8 er ute!

Mer penger til friluftslivet

Årets 8. utgave av Friluftsnytt er ute!

Sjekk det ut her: Friluftsnytt nr. 8 - 1. juni 2018

Friluftsnytt nr. 7 2018 er ute

Lan_Marie_Nguyen_Berg

Friluftsnytt nr. 7 for 2018 er klart. Ta en titt og bli oppdatert på saker relatert til natur og friluftsliv i regionen.

Friluftsnytt nr. 6 er ute!

Aktivitetsløftseminaret

Friluftsnytt nr. 6 for året er ute. Ta en titt og bli oppdatert på saker angående natur og friluftsliv i regionen.

 

 

 

 

Hva skjer i din organisasjon i Friluftslivets uke?

Friluftslivets-uke-illustrasjon_800

Friluftslivets uke er i 2018 fra 1. – 9. september. Uka starter med #nattinaturen 1. september og åpnes offisielt med Friluftslivets dag 2. september.

 

FNF Oslo og FNF Akershus samler inn aktiviteter i Oslo og Akershus til et program som vil distribueres bredt.

 

Aktiviteter kan sendes til
akershus@fnf-nett.no
innen 1. juni 2018. 

 

Mer informasjon (pdf)

Skjema for innmelding av arrangementer (word)

 

Friluftsnytt nr. 5 2018 er ute!

Ringeriksbanen

Friluftsnytt nr. 5 for 2018 er ute.

Bli oppdatert på nyheter, høringssaker og arrangementer relatert til natur og friluftsliv i Oslo og Akershus.

Friluftsnytt nr. 4 for 2018 er ute!

behovsplan

Friluftsnytt nr. 4 for 2018 er ute.

Bli oppdatert på nyheter, høringssaker og arrangementer relatert til natur og friluftsliv i Oslo og Akershus.

Friluftsnytt nr. 3 2018 er ute!

Markadagen

Friluftsnytt nr. 3 for 2018 er ute.

Bli oppdatert på nyheter, høringssaker og arrangementer relatert til natur og friluftsliv i Oslo og Akershus.

Friluftsnytt nr. 2 - 2018 er ute!

Bever_Foto_Per Harald Olsen

Friluftsnytt nr. 2 - 2018 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Innkalling til årsmøte for FNF Oslo – 7. mars

FNF-logo

Årsmøte 2018, for Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo avholdes onsdag 7. mars.

Alle natur- og friluftsorganisasjoner med virke i Oslo er hjertelig velkommen til å delta.

 

Tid:               Onsdag 7. mars, kl. 18:00

Sted:             Oslo og Omland friluftsråd, Storgata 28A

Servering:     Enkel

 

Fullstendig innkalling med sakspapirer og påmelding kommer innen den 21. februar.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Se vedtektene.

Friluftsnytt nr. 1 - 2018 er ute!

Kommunedelplan for naturmangfold Ski

Friluftsnytt nr. 1 - 2018 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

 

Årets siste Friluftsnytt er ute!

Julehilsen

Friluftsnytt nr. 12 - 2017 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Kurs i Facebook-bruk for organisasjoner

Facebook arrangement

Ønsker din organisasjon å bruke Facebook for å nå ut til flere? Eller har dere kanskje allerede en Facebook-side som ikke brukes aktivt?

 

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer til

 

Kurs i Facebook for organisasjoner 

Onsdag 17. januar, kl. 17:00 – 19:00 


i Norsk Friluftsliv sine lokaler, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo.

 

Kurset er for dere i lag og foreninger som arbeider med natur og friluftsliv. Kommunikasjonsrådgivere Synne Kvam og Linn Elise Jakhelln fra Norsk Friluftsliv vil gi oss en innføring, og tips og triks, om hvordan bruke Facebook som organisasjon. Er du leder i din organisasjon, send gjerne invitasjonen videre til andre i din forening.

Tilbudet er gratis.

 

Forum for natur og friluftsliv i Oslo søker rådgiver

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Oslo fylke? 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo har ledig 100% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som rådgiver vil jobbe sammen med koordinator for FNF Akershus.

 

 

Friluftsnytt nr. 11 - 2017 er ute!

~helikopter.jpg

Friluftsnytt nr. 11 - 2017 er ute!

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

 

 

Friluftsnytt nr. 10 - 2017 er ute!

marka

Friluftsnytt nr. 10 - 2017 er ute!  

 

Bli oppdatert på høringssaker i fylket, og ta en titt om det er arrangementer du kunne tenkte deg å gå på.

 

Les mer om nyhetsbrevet 

Velkommen til kurs i politisk påvirkning for natur og friluftsliv!

Politisk påvirkning

Politisk påvirkning for natur og friluftsliv.
10 tips for politisk gjennomslag
Innledning og workshop
 

 

Naturen er rammen for friluftslivet. Hvordan kan vi få politikere i vår kommune til å ha det i tankene når de tar beslutninger?

 

Truer en mulig utbygging foreningens beste turområde? Trenger dere mer økonomisk støtte fra kommunen? Vil dere få med kommunen på å etablere en kyststi?

 

OOF, FNF Oslo og FNF Akershus inviterer til kurs og workshop i politisk påvirkning. På dette kurset får du tips og triks til hvordan få gjennomslag hos lokale politikere. Kathrine Gramnæs, fagsjef samfunnskontakt i DNT, kurser oss i politisk påvirkning. Innledningen etterfølges av en workshop der dere får mulighet til å bruke tipsene på deres forenings egne saker.

 

Tid: Tirsdag 14. november, kl. 17:00 - 19:00
Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3

 

Påmelding innen mandag 13. november

 

VELKOMMEN!

 

 

 

Møte om ny skogbruksforskrift i Marka

skog

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et forslag til ny revidert forskrift for skogbruket i Marka og en endring i forskriften for landbruksveier. Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Regjeringens forslag tar i liten grad hensyn til dette. Forslaget er en klar svekkelse av forskriften. Hovedutfordringen er at den fjerner plikten til å søke om tillatelse til hogst.

 

Tidspunkt:   tirsdag 12. september, kl. 17.00 – 19.30

Sted:           DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3

Servering:   enkel

Politisk debatt og morsomme aktiviteter på Friluftslivets dag på Sognsvann

jonas-gahr-støre

Bli med på spennende friluftslivsaktiviteter, som hundekjøring, sommerski, klatretårn, kajakk- og kanopadling og mye mer. Du kan også møte Jonas Gahr Støre og de andre toppolitikere til friluftspolitisk debatt.

Friluftslivets uke i Oslo og Akershus - program

Programblad_forside

Sjekk ut det fyldige programmet for aktiviteter i Friluftslivets uke 2017 i Oslo og Akershus!

 

Kan det friste med en kajakktur, skogstur eller familiedag med bål, grilling og masse morsomme aktiviteter? Her finnes aktiviteter for store og små, unge og gamle, og for folk i all slags fysisk form.

 

Programmet har til hensikt å synliggjøre alle mulighetene som finnes for friluftsliv i regionen Oslo og Akershus, og flere av aktivitetene foregår ukentlig, månedlig eller regelmessig på andre måter.

 

SE PROGRAMMET HER  

 

 

Spørreundersøkelse - kartlegging av behov

Spørreundersøkelsen

Natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo- og Akershusregionen:

 

FNF Oslo, FNF Akershus og OOF ønsker å kartlegge organisasjonenes behov for informasjon, bistand, samarbeid, møter, seminarer og kompetanse rundt viktige temaer innen natur- og friluftsliv.

 

Hensikten med spørreundersøkelsen er å få en bedre forståelse av hvilke behov som finnes hos organisasjonene og gi oss mulighet til å støtte opp om organisasjonenes arbeid i enda større grad.

 

Det vil ta ca. 10 min å besvare undersøkelsen, og den er anonym.

 

Vi ønsker besvarelser fra så mange som mulig i natur- og friluftslivsorganisasjoner i Oslo og Akershus, alt fra ansatte, frivillige og ledere.
Spørreundersøkelsen blir liggende ute ca. 1 måned, og vi håper at du vil ta deg tid til å delta.

 

På forhånd tusen takk!
 

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN HER

 

 

Årsmøte i FNF Oslo - 7. mars 2017

Årsmøte for Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo avholdes tirsdag 7. mars i DNT Oslo og Omegn sine lokaler. Alle natur- og friluftsorganisasjoner med virke i Oslo er hjertelig velkommen til å delta. Stemmerett har tilsluttede organisasjoner.

 

Foredrag om "Lillomarka landskapsvernområde" 

Før selve årsmøtet vil Frode Hansen fra Lillomarkas Venner holde et foredrag om "Lillomarka landskapsvernområde»

 

Tid:              Tirsdag 7. mars, kl. 18:00

Sted:            DNT Oslo og Omegn, Storgata 3

Servering:    Enkel

 

 

Dette er FNF Oslo

Forum for natur og friluftsliv i Oslo er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene i kommunen. FNF Oslo skal styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Oslo kommune.

Vi er i første rekke dette:

 

Et forum for samarbeid 

Vi samler organisasjonene og arrangerer møter for å belyse og diskutere viktige natur- og friluftslivssaker.

 

Et informasjonsorgan 

Vi sender, hver 14. dag, ut nyhetsbrevet "Friluftsnytt" til alle natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo og Akershus.

Her informere vi organisasjonene om relevante planer og saker knyttet til naturmangfold, friluftsliv og arealbruk i kommunen, og her informerer vi organisasjonene om relevante arrangement, seminar, kurs o.l. som arrangeres i regionen og på landsbasis.

 

Et kompetanseorgan 

Vi er et kompetanseorgan som kan bistå organisasjonene med faglige støtte og kompetansehevende kurs, seminarer o.l.