FNF-Hedmarks nye nettsider er under utarbeidelse

FNF-Hedmark har i flere år hatt lite oppdaterte nettsider. Nå har hele FNF-systemet fått nye nettsider, og dermed er også FNF-Hedmark tilbake på nett. Vi jobber med oppdateringen av informasjon, så vær tålmodig. Det blir bra til slutt!

Temakveld om allemannsretten

IMG_0978

FNF-Hedmark arrangerer, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Tynset Turlag, temakveld om allemannsretten onsdag 30. november kl. 18.00.

Inspirasjonsbrosjyre: Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Femundselva

To av tre nordmenn ønsker å være mer ute, og et stort flertall foretrekker da naturpregede områder. Lett tilgjengelige og attraktive friluftslivsområder og turstier er viktig for å gi folk gode naturopplevelser og stimulere flere til aktivitet ute.

Temakveld om allemannsretten

IMG_0978

FNF-Hedmark arrangerer, i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Kongsvinger kommune, temakveld om allemannsretten onsdag 20. april kl. 18.00.

Presentasjoner fra fellesmøtet

Solnedgang_vinter

Under FNF-Hedmarks fellesmøte 18.11.15 fikk tilhørerne to presentasjoner omkring kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder fra Hedmark fylkeskommune og Rendalen kommune. Her finner du disse presentasjonene i pdf-format.

Tar vi vare på allemannsretten?

FÅ15

Fredag 7. august arrangerer De nordiske jakt- og fiskedager et seminar om allemannsretten i samarbeid med FNF-Hedmark.

Temakveld om allemannsretten

Marianne Reusch i Elverum

FNF-Hedmark og Hedmark fylkeskommune arrangerte temakveld om allemannsretten i Elverum onsdag 11. februar 2015. Foredragsholder var Marianne Reusch, som har tatt doktorgrad om allemannsretten.

Temakveld om allemannsretten

FÅ15_logo

I forbindelse med Friluftslivets År 2015, inviterer FNF-Hedmark og Hedmark Fylkeskommune til temakveld om allemannsretten onsdag 11. februar 2015. Dette skjer i auditoriet på Norsk Skogmuseum i Elverum. Foredragsholder er Marianne Reusch, som har skrevet doktorgrad om allemannsretten. Temakvelden er gratis.

Stikonferanse 2015

IMG_0125-2

17.-18. mars inviterer Friluftsrådenes Landsforbund og DNT til Stikonferanse 2015 på Fornebu. Her settes stien på dagsorden - historisk, i nåtid og framtid.

Friluftslivets År 2015 er i gang!

FÅ15_logo

Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen.

Uttalelser i 2014 fra FNF-Hedmark

Dødved

Mye av arbeidet FNF-Hedmark gjør, er å uttale seg i store areal- og plansaker for berører viktige natur- og friluftsområder i fylket. I 2014 har det vært mange kraftsaker å ta tak i. Under fliken "uttalelser" kan du lese de høringsuttalelsene FNF-Hedmark har jobbet med i fjoråret.

Fellesmøte i FNF-Hedmark

FNF-Hedmark avviklet fellesmøte 11. november 2014. Alle organisasjoner var inviterte, samt at vi fikk besøk av Hedmark fylkeskommune og Studieforbundet Natur & Miljø som pratet om ulike tilskuddsordninger.

Frivilligforum 2014

frivillig

Hedmark Fylkeskommune inviterer til Frivilligforum 2014 lørdag 1. februar kl. 10.00-16.00. Dette vil skje i Fylkestingsalen i Hedmark fylkeshus på Hamar.

Rullering av plan for fysisk aktivitet i Hedmark

Fysisk aktivitet

Rullering av plan for fysisk aktivitet i Hedmark har vært på høring, og FNF-Hedmark har avgitt høringssvar.

Tid for tilskudd

Tilskudd

Tiden før jul er søknadstid for mange organisasjoner. Her viser vi noen av mulighetene dere har gjennom Hedmark fylkeskommune.

Økte ressurser til norsk vannforvaltning?

Femundselva_2

SRN, FRIFO og SABIMA har, sammen med Norges Bondelag, LKV og Norsk Vann, sendt et brev til den nye klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft, hvor det etterspørres økte ressurser og handling angående norsk vannforvaltning.

Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark

Fylkesrådet i Hedmark har vedtatt i sende ut "Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark" på høring. Fylkesrådets målsetting er at dette dokumentet skal gi uttrykk for Hedmarks regionalpolitiske føringer for håndtering av vindkraftsaker i fylket, og vil legge dokumentet til grunn ved sin behandling av kommende vindkraftsaker. FNF-Hedmark har uttalt seg i saken.

Fellesmøte i FNF-Hedmark

Fellesmøte-FNF-Hedmark

Høstens fellesmøte til FNF-Hedmark ble gjennomført på Skogmuseet torsdag 7. november med gledelig stort oppmøte.