Flott start på Friluftslivets uke i Agder

Sov under åpen himmel, foto Camilla Moseid

FNF Agder markerte starten på Friluftlivets uke med politisk bålsamtale og #nattinaturen på Groos i Grimstad.

Friluftslivets uke 2.-10.september

FU17_2

Vi feirer Friluftslivets uke med en rekke aktiviteter for enhver smak og alle aldre - bli med oss ut!

#nattinaturen på Groos 2.september

nattinaturen til facebook2

Aust-Agder Turistforening og FNF Agder inviterer til overnatting ute på Groos i Grimstad 2.september. «Hele Norge» sover ute denne natten, og med dette markeres starten på Friluftslivets uke. Alle er hjertelig velkommen, passer spesielt godt for barnefamilier.

Møte med statssekretæren om vindkraftverk

FNF Agder og Villreinnemnda for Setesdalsområdet møtte statsekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i OED tirsdag 4.juli for å legge frem sine synspunkter på NVEs konsesjon til Hovatn Aust Vindkraftverk i Bygland kommune.

 

Hos OED

Vindkraftverk i Nasjonalt villreinområde - klagebefaring med OED

DSC_0008

Tirsdag 30.mai var OED på befaring på Hovatn i Bygland der det er gitt konsesjon til å bygge vindkraftverk inne i Nasjonalt villreinområde. FNF Agder klagde på konsesjonsvedtaket, og var tilstede på befaringen for å legge frem sitt syn på saken.

Høringsuttalelse til forslag om å oppheve vannscooterforskriften fra FNF Agder

Vannscooter-Gus Ruballo

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve vannscooterforskriften. Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Kommunene har hjemmel i motorferdselloven, havne- og farvannsloven, og i den sentrale fartsforskriften til å fastsette lokale forskrifter om bruk, fartsgrenser og begrensning.

Stort engasjement rundt seminar om vannforvaltning

Det var stort oppmøte, og stort engasjement på FNF Agders seminar om tiltak for bedre vannmiljø 18.januar.

Vannseminar i FNF Agder 18.januar

DSC_0482

Det blir kveldsseminar i FNF Agder om vannforvaltningsplanene 18.januar kl.16. Temaer er hva som faktisk er vedtatt i planen, og noen av de prioriterte områdene som kalking og fremmede arter. I tillegg får vi høre om sjøørretprosjektet i Aust-Agder, og vi får møte de som jobber i vannregionmyndigheten.

Seminar om villrein og høringsuttalelser

Villrein Olav Schrøder

FNF Agder og NJFF Aust-Agder inviterer til kort seminar om villrein på Bjåen turisthytte 28.-29.november.

Friluftslivets uke 3.-11.september 2016

Farger_FU_Logo-051

Våre organisasjoner har en rekke aktiviteter i Friluftslivets uke - bli med på feiringen!

Høringsuttalelse til kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal vest

binary-1334729-1105894

FNF Agder har levert høringsuttalelse til kommunedelplan for E39 Vigeland -Lyngdal vest.

Høringsuttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår Sira-Kvina

sirakvina

FNF Agder har levert høringsuttalelse til revisjon av konsesjonsvilkår i Sira-Kvina.

Innspill til frivillig vern av skog i Agder

Dødved

FNF Agder har sendt innspill i forbindelse med oppstart av frivillig skogvern på ti forskjellige områder i Agder.

Årsmøte 2015

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 8.mars 2016 og nytt styre for FNF Agder ble valgt.

Ny organisasjon med i FNF Agder

nsf_light

Sørlandet krets av Norsk Speiderforbund har tilsluttet seg FNF Agder.

Suksess for #nattinaturen i Grimstad

DSC_1141

5.september var FNF Agder med på #nattinaturen på Groos i Grimstad.

Friluftslivets uke 5.-13.august

logo_uten_payoff_large_green_RGB

Vi feirer friluftslivets uke i Friluftslivets år, og gjennom hele uken er det aktiviteter i hele Agder. Her er programmet;

 

 

 

 

Ny tilslutning til FNF Agder

logoelement_2013

Skogselskapet i Agder har nå tilsluttet seg FNF Agder.

Seminar: Agders "villmarksbelte" - verdier og trusler

Foto Jan Thomassen

FNF Agder, Naturvernforbundet Vest-Agder og La Naturen Leve arrangerer seminar på Grønt senter, Kristiansand 25.mars kl.13:00.

Nye tilslutninger til FNF Agder

FNF 2

Lister friluftsråd og Agder botaniske forening har nå tilsluttet seg FNF Agder.