Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag søker rådgiver

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Trøndelag fylke?

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag har ledig 100% stilling som rådgiver i ett år med mulighet for forlengelse.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som rådgiver vil jobbe sammen med koordinator for FNF Trøndelag.

 

 

FNF Nord-Trøndelag

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Nord-Trøndelag har vi ti organisasjoner tilsluttede til FNF. Vi støttes økonomisk av Klima- og miljødepartementet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Vi arbeider framfor alt med arealsaker som berører viktige natur- og friluftsområder, det kan være alt fra en liten skog nært et tettsted hvor folk går på tur på kvelden etter arbeid til urørte villmarksområder hvor man kan gå mange mil uten å se noen større spor etter mennesker.

 

De siste årene har framfor alt konflikten mellom produksjon og transport av energi vært viktige temaer i Nord-Trøndelag og det er lite som tyder på at det kommer bli et mindre tema i årene framover. Den massive utbygningen av vannkraft, vindkraft og kraftlinjer forringer områdenes kvaliteter for friluftsliv og gjør at mange truede arter får alt mindre leveområder. I tillegg kommer også oppdrettsnæringen som har stor påvirkning på de ville fiskebestandene gjennom rømming og lakselus være fokus i tiden framover. FNFs oppgave er å bistå organisasjonene når de skal skrive høringsuttalelser og uttale seg i media. Vi ser til at det blir større samarbeid mellom organisasjonene så de drar nytte av hverandres kunnskaper.