Vind og forsvinn - tap av norsk natur

Vindkraftanlegg med veiskjæringer

Vindkraftutbygging føyer seg inn i en allerede lang rekke av dramatiske og arealkrevende inngrep i norsk natur. En natur som har fått tildelt en tålegrense basert på menneskets premisser, kan nå bli en arena for storstilt nedbygging, baserte på en høyst usikker klimaeffekt.   

Natur og Kultur 2018

Invitasjon Natur og Kultur 2018.  

Naturvernforbundet i Buskerud og samarbeidende organisasjoner - Naturvernforbundet i Eiker, Buskerud Botaniske Forening, FNF-Buskerud, NOF Øvre Eiker lokallag og NOF avd. Buskerud – inviterer også i år til et Natur og Kultur arrangement på Fossesholm i Vestfossen.

 

Årets tema er ornitologi – med 2 foredrag av den svenske ornitologen Magnus Ullman, og ett innlegg om skog – der Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet utfordrer skogbruket.

 

Dato & tidspunkt er søndag 18. november. Dørene åpner kl. 14:30 og vi avslutter kl. 19:00.

 

Velg gjerne fra programmet. Man må ikke sette av hele dagen.

Program, samt et utfyllende skriv om programmet finnes her: https://naturvernforbundet.no/buskerud/nyheter/natur-og-kultur-2018-article38477-1264.html 

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Bilde- Inngrepp Egersund

FNF Buskerud har kommet med vårt innspill til den nasjonale rammen for vindkraft på land.

 

NVE har bedt om innspill til totalt 4 analyseområder i Buskerud.

 

Vi mener utbygging av vindmøllene medfører store beslag av naturområder utover selve installasjonen i form av anleggsveier og industrianlegg, som raskt kan være på konfliktkurs med andre nasjonale målsetninger. Nedbygging av verdifulle areal og fragmentering er alt annet enn bærekraftig eller fremtidsrettet.

 

Nasjonal ramme for vindkraft på land  -Innspillsrunde om regionale interesser fra Buskerud

#nattinaturen og friluftslivets uke nærmer seg!

nattinaturen

Uka starter Lørdag 1. september med en sove-ute-aksjonen #nattinaturen. Hva med å øve litt allerede nå? :) Her er det du bør vite før du legger ut på telttur!

https://www.norskfriluftsliv.no/dette-bor-du-vite-for-telt…/  
 

Det blir mye spennende å delta på over hele fylket, følg med!

 

https://friluftslivetsuke.no/fylke/buskerud/

Stikonferanse Buskerud 2018

stikonferanse_2

Buskerud Fylkeskommune arrangere i forbindelse med Friluftslivets uke en stikonferanse den 6 -7 september på Geilo. Alle intereserte fra organisasjone er velkommen.

 

For påmelding og program se http://www.bfk.no/stikonferansen

Avslag for Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune

Kjørstad elva

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Kjørstadelva kraftverk til avslag. De tok dermed vår klage til følge. Dette er tilstor glede for organisasjonen at våre argumenter ble hørt.  Departementet mener at Kjørstadelva  kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og landskap.

 

Foto: Hans Støvern

 

Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune- klagesak

FNF vårsamling 2018

~bilde.JPG

Vårens FNF-samling gikk av stabelen i Drammen. Hensikten med de nasjonale FNF samlingene er å gi landets fylkeskoordinatorer og det nasjonale styret faglig input og styrke det kollegiale samholdet i FNF.

 

 

Nattinaturen også i 2018!

Foto Johnny Vaet Nordskog (1)

Lørdag 1. september  2018 vil vi starte Friluftslivetsuke med Nattinaturen. Hvis ditt lag eller forening ønsker å bli med å lage ett arrangement ta kontakt.

Bli med på Nattinaturen og politisk debatt på Eiksetra 2. september

Foto Synne Kvam Norsk Friluftsliv (5)

Vi invitert til felles overnatting ute i naturen ("Nattinaturen") og politisk debatt og  lørdag 2. september! 


Konseptet er superenkelt – vi sover ute! Det blir i tilegg en politisk debatt med stortingskandidaten klokken 1900 og ellers hygglig samvær utover kvelden. Dere må selv sørge for utstyr til overnatting og mat til dere selv.

Se:www.facebook.com/events/526076644407677 

for oppdateringer og mer info.
 

Påfølgende barne og familie aktiviter på søndag 3.9 med DNT Drammen og Omegn og deres "Kom deg ut dag" på Eiksetra"

Del bildene dine med oss ved å bruke emneknaggen #nattinaturen - da kan du også vinne flotte premier.

Friluftslivets uke 2.-10. september: I Norge er vi så heldige at vi har allemannsretten, som gir oss lov til både å høste, ferdes og oppholde oss ute. For naturen vår er viktig - og den er døgnåpen. #nattinaturen er en hyllest til den norske naturen, friluftslivet og allemannsretten som er så viktig for Norge, i Friluftslivets uke. 

Ta med deg familie, barn, venner, kolleger, foreninger, politikere, eller hele bygder og byer og sov ute 2. september! :) Hvis du ikke kan bli med oss på Eiksetra finn dit eget sted eller finn et fellesargement å delta på.

For å finne andre "nattinaturen" eller andre arrangementer i friluftslivets uke se: http://aktivitetskalender.norskfriluftsliv.no/

Arrangert med støtte fra Miljødirektoratet.

Brev til kommunene angående endring av forskrift for Vannscooter

Vannscooter

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop. Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten.

 

Konsekvensene 

Mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene som rekreasjonsområde. Ved å fjerne dagens vannscooterfrie soner blir konsekvensene høyere fart nær land som genererer mer støy, flere konflikter og skape utrygghet i skjærgården og ved norske innsjøer. Økt trafikk spesielt nær land vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.

 

Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscooter

 

Du kan lese mer hos Norsk Friluftsliv 

Ringeriksbanen og nye E16 trasse bånlegger Natur og friluftlivsområder

FNF Buskerud sendte i går inn sitt høringsinnspill til Rigeriksbanen og Ny E16. Vi mener man bør strekke seg langt i form av kompensasjon for de Natur og Friluftslivsområdene som går tap

 

Se vår høringsuttalelse:

 

Høringsuttalelse FNF Buskerud -Planprogram Ringeriksbanen

NATUR & KULTUR 2016

STED      : FOSSESHOLM – VESTFOSSEN

DATO     : SØNDAG 13. NOVEMBER KL 14.30 – 19.00

  

Natur & Kultur 2016 følger tradisjonen med spennende foredrag, presentasjon av ny litteratur, musikalsk innslag og stedet der naturinteresserte mennesker møtes.

 

Program: Sjekk for mer info på www.naturvernforbundet.no/buskerud/

 

Hensynet til naturmangfoldet stoppet kraftutbygging i Eidsåa i Buskerud

eidsai

Dette er et mindre sidevassdrag til Numedalslågen med klare naturverdier. NVE har avslått både utbyggingssøknaden og den etterfølgende klagen. Vedtaket til NVE er endelig og elva er dermed skånet mot utbygging.

 

Se vedtaken her:

 

Eidsåa kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke - klage på NVEs vedtak

 

Gjuvsgrendi kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud fylke - klage på NVEs vedta

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 er nå sluttbehandlet av de åtte fylkestingene i vannregionen.

IMG_1069

Fylkestingene i Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har nå vedtatt den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken.

 

Planen er et viktig verktøy for bærekraftig bruk og beskyttelse av vannressursene i regionen. Vannressursene har stor betydning for næringsutvikling, verdiskaping, attraksjon og vern om naturens mangfold. Den regionale vannforvaltningsplanen har derfor fokus på sammenhengen mellom forvaltning av vannressursene og areal- og samfunnsplanlegging - lokalt og regionalt.

 

Vannområdet Vest-Viken utgjør 10 % av Norges landareal og huser ¼ av Norges befolkning, og har dermed en stor betydning for videre forvaltning av Norges vannressurser. Buskerud har 1398 vannforekomster i vannregion Vest-Viken. Av disse er 649 definert til å være i "risiko" for ikke å oppnå god tilstand dersom det ikke settes inn miljøforbedrende tiltak (517 elver, 106 innsjøer og 2 kystvann).

 

Mer på Vannportalen.no

Årets friluftslivskommune er LIER!

Lier-kommune-er-Årets-Friluftslivskommune-2015_800_2

Lier kommune er kåret til Norges beste friluftslivskommune i 2015, foran Stavanger og Evenes, som sikret seg 2. og 3 plassen i finalen. 

 

Friluftslivets år 2015 har ført til ny deltakerrekord med hele 56 kommuner i konkurransen om tittelen «Årets friluftslivskommune 2015», og tre kommuner, Evenes, Lier og Stavanger, sto i igjen i finalen.

Vinneren ble annonsert på Erfaringskonferansen for Friluftslivet 2015 på Oppdal 1. desember. Prisutdeler var Ellen Hambro i Miljødirektoratet, og det ble Lier kommune som nå kan smykke seg med den gjeve tittelen Årets friluftslivskommune 2015.

 

Vi i FNF Buskerud gratulerer så mye!

Flerbruk i friluftslivet: Temakvelden om sykkel og friluftsliv

Stort oppmøte på møte om flerbruk i marka

FNF Buskerud  avholdt den  18/11 en hyggelig og informativ temakveld om flerbuk i friluftlivet. Det spesifikke tema for kvelden var sykkel og friluftsliv.

Hele 46 personer fra ulike interessegrupper og kommuner tok seg tid til å komme. Vi takker  disse for alle innlegg, tilbakemeldinger og øvrig deltakelse i diskusjon og innlegg.

 

Kommuneplan for Sigdal

Skjermbilde 2015-05-18 09.39.04

Sigdal kommune arbeider med rullering av kommuneplanen

 

Samfunnsdelen av planen var nylig på høring og FNF Buskerud benyttet anledningen til å komme med våre synspunkt.

 

Det er kommet innspill til arealdelen på en mengde nye hyttområder i liene mot Norefjell samt store alpinanleg opp mot Høgevarde

 

Dette gjør oss bekymret for fjellanskapet, villrein og friluftslivet rundt Norefjell. Liene mot fjellet er svært verdifulle områder for friluftsaktivitet. Stien, og løypene som går her, går gjennom et vakkert landskap som bør bevares for det enkle og tradisjonelle friluftslivet også i fremtiden.

Seminar om Allemannsretten

Allemannsretten

Allemannsretten er en satsning i Friluftslivets år 2015 og i vedtatt Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud.

 

Buskerud fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv i Buskerud inviterte i denne anledning til foredrag med Marianne Reusch. Hun har skrevet boka "Allemannsretten, friluftslivets rettsgrunnlag" og kan mer enn de aller fleste om denne retten.

 

Her ligger hennes fordreag som ble holdt på Aronstunet 13.10

 

Allemannsretten - Aronstunet..

Den store #teltjakten

Skilt

Om det er en søndag dere skal pakke tursekken denne høsten, så la det bli søndag 27. september. Da går nemlig startskuddet for "Den store teltjakten" og denne søndagen kan hele familien vinne gull i de grønne skoger.

10 telt vil bli plassert ut i naturen, fra sør til nord. Finner dere ett av teltene i deres nærområde, er dere med i kampen om å vinne det.

 

Vinnerlykke eller ei, dere får uansett garanterer en søndagstur utenom det vanlige.

– Dette vil gjøre den tradisjonelle søndagsturen til en spennende skattejakt for de minste, lover Johanna Solberg, prosjektleder for Friluftslivets år.  – Barn lar seg lett begeistre når de har et mål med turen. Det trenger ikke være så stort, bare det å besøke en liten topp eller å se på et rart tre, kan være med å gi turen det lille ekstra. Denne søndagen håper vi den store teltjakten kan bidra med det lille ekstra, sier Solberg.

 

Nå lurer du kanskje på hvor teltene er gjemt?

Det kan vi faktisk ikke røpe, ikke ennå.

– Men følger dere med på Facebook i dagene fremover, vil dere få små hint om hvor teltene er plassert, lover Solberg.

 

www.facebook.com/events/1616774791910550/

Program Friluftslivetsuke 2015

Se det spennende programmet for Friluftslivetsuke 2015

 

FRILUFTSLIVETS UKE BUSKERUD 2015