Lokale FNF

FNF Akershus arbeider med natur- og friluftsorganisasjonene på fylkesnivå, men på grunn av det store behovet for lokal kunnskap er det også etablert flere lokale FNF i fylket.

 

For en del år siden ble kommunene delegert større ansvar for naturforvaltningen. Dette forutsatte at kommunene skulle gå i dialog med sine innbyggerne og organisasjoner for å skape bærekraftige lokalsamfunn. Et lokalt FNF samler natur- og friluftsorganisasjoene i nærmiljøet og samarbeider med kommunen om bevaring av naturgrunnlaget for et helsebringende friluftsliv.

 

I Akershus er det per i dag 3 lokale FNF:

 

I tillegg til disse finnes organisasjoner med lignende funksjon som FNF i Bærum, Nittedal og Ski:

  • Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF), leder Rigmor Arnkværn
  • Friluftsliv Nittedal (FRINI), kontaktperson Martin Veastad
  • LA 21 Ski, leder Inge Utstumo