15.03.2019 "Mer kunnskap = Bedre forvaltning?"

Følg link for å få vite mer om hvordan mat forener alle bærekraftsmålene

Fredag 15.3 var det fagseminar på Litteraturhuset i Bergen. Forum for Natur og Friluftsliv Hordaland ønsket å rette søkelyset på ny naturkartleggingsstandard Natur i Norge (NiN). Stortinget har bestilt mer kunnskap om naturen gjennom et økologisk kart av Norge. Naturtypekartlegging etter NiN er ryggraden i grunnkartet. Men hva er NiN, hvordan gjennomføres kartlegginger og hva kan det brukes til?  

Men først hvorfor trenger vi kartet? 

 

Seminaret ble støttet av midler fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Øystesenytt