Vannscootermarkering Friluftslivets uke 2016

Vannscooter er veldig forskjellig fra en båt. Natur- og friluftsorganisasjonene opplever vannscooterkjøringen problematisk slik den er i dag og regjeringen legger opp til en liberalisering av regelverket.

Bli med på markering onsdag 7. september 2016! 

 

Det står i regjeringserklæringen at de vil fjerne unødige regelverk for vannscootere og forslag til forskrift skrives i høst. De legger opp til likestilling av båt og vannscooter, men at innstramninger kan gjøres lokalt i kommunene.

 

Derfor har vi mulighetene nå til å markere hvor våre interessert ligger.

 

Det er bred allianse nasjonalt der Forbundet Kysten, Norges Seilforbund, Padleforbundet, Jeger og Fisk, Naturvernforbundet og DNT står samlet om at de ikke ønsker en likestilling. Vi ønsker at vannflaten skal kunne fortsette som en arena for rekreasjon og naturopplevelse og ikke være en motorsportarena.

 

Om du vil være med å markere synspunktene ved å samles på vannet sammen, seilere, roere, padlere, dykkere, robåter og kystlagsbåter, triatleter, svømmere mv. Budskapet vil overleveres til politikere lokalt og nasjonalt, med pressen tilstede.

 

Onsdag 7. September kl 1815 på Granholmen i Sandefjord. Roklubben, Seilforeningen, Dykkerklubber, Turistforeningen og Kajakk-klubber er med.  Andre er også velkomne, møt opp!

 

Kontakt: Kristin Fredheim, 48 29 26 16 vestfold@fnf-nett.no