Vellykket seminar i Øystese!

Høitomt - foreleser - 20160903

2 - 4 september gjennomførte lokallagene til Naturvernforbundet, Bergen og Hordaland Turlag og Hordaland Jeger- og Fiskerlag et svært vellykket vassdragstreff i Øystese.  Mange ville "Oppleve og bevare Øystesevassdraget" og over 70 stykker fulgte seminaret på lørdagen.  

 

 

De ivrigste kom fredag ettermiddag, men lørdag morgen klokken 09:00 var seminaret for alvor i gang. Programmet var tettpakket av interessante innledere og tiden gikk alldeles for fort.

 

Det startet med velkomst fra konstituert leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. Etterfulgt av en presentasjon av vassdraget og fiskekultur ved FNF, Øystese jeger og fisk og Naturvernforbundet Kvam. Wenche Teigland og Arne Andreas Riise fra BKK og Øystese kraft's styreleder Martin Vik presenterte sine prosjekter og det var mange spørsmål fra publikum. Salen var i stor grad preget av siste del av treffets tittel "bevar Øystesevassdraget", men som en av dagens arrangører, Klaus Rasmussen Naturvenrforbundet Kvam, uttalte "vi må ha lov til å være uenig". Seminaret fortsatte med et lærerikt innlegg fra Einar Hope tidligere professor ved NHH om lønnsomheten i vannkraft. En av tingene som ble trukket frem var at markedsutsiktene for fornybar kraft på det nordiske markedet er bleke, dersom man ikke klarer å enes og innføre en reel CO2 avgift, som vil gi vannkraft og andre fornybare energikilder et konkurransefortrinn.

 

Naturkartlegginger - Er de gode noHolmås og fossen - 20160903k? 

Lars Erikstad holdt et interessant innlegg om naturtyper og mangfold på et nasjonalt nivå. Anniken Friis fra Fylkesmannen i Hordaland fulgte opp med et innlegg som rettet fokus mot Hordaland og vannkraft spesielt. Fylkesmannen oppsummerte med at naturkartleggingene er blitt bedre, men at det fremdeles er mangler i mange saker. Det ble også pekt på at veiledere fra direktoratene må gi klarere retningslinjer for hva som skal kartlegges. Som siste innleder før lunsj kom Torbjørn Høitomt en av kartleggerene fra Biofokus som i vår utførte en ny kartlegging av nedre deler av Øystesevassdraget på bestilling fra arrangørorganisasjonene. Presentasjonen konkluderte som rapporten med en betraktelig større konsekvens ved utbygging av nedre del enn det utbyggers konsulenter vurderte

"Basert på våre nye funn ble det gjort en ny vurdering av konsekvensen for naturtyper og rødliste arter. Konsekvensvurderingen ble stor/svært stor negativ konsekvens for naturtyper og svært stor negativ konsekvens for rødlistearter"

Torbjørn Høitomt  

Etter lunsj innledet Trond Amland fra Fjord Norge og Arild Molstad om urørt natur sin betydning for reiselivet. Amland trakk fram fjordene og urørt natur som det største trekkplasteret Norge har i forhold til utenlandske turister. Samt behovet for å etablere nye "ikon" destinansjoner og bedre planlegging av turiststrømmer for å unngå at alle turister deltar i førstemann til Trolltunga. Molstad grep fatt i bærekraftighetsspørsmålet for turisme.

"Alle måler hvor mange som kommer og hvor mye penger de bruker, men svært få, om noen, ser på hva turistene forbruker, hva koster turismen naturen vår?"

Arild Molstad 

Seminaret ble avsluttet med politikerdebatt, innledet av konstituert leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. Hun påpekte konsesjonssystemets manglende evne til å fremskaffe tilstrekkelige naturkartlegginger og utfordret politikerne på dette. Debatten ble ledet av Knut Markhus, tidligere journalist og nå direktør ved  Norges vannkraft og industrimuseum (NVIM). Panelet var Kjersti Toppe og ordfører i Kvam herad Jostein Ljones (Sp), Heikki Holmås (SV), Roald Kvamme (Ap), Terje Breivik (V) og Henning Warloe (H).

 

Debatten var innholdsrik og god, og ble friskt oppsummert av Heikki Holmås.

"Alle politiske parti som er representert her i dag har vel på et eller annet tidspunkt vært for vern av Øystesevassdraget, bare så synd at det nesten utelukkende har vært  på forskjellig tidspunkt"

Heikki Holmås 

Det ble påpekt av samtlige debattanter at etterprøvbare fagutredninger er en forutsetning for å kunne ta veloverveide politiske beslutninger.

 

Etter seminaret ble det arrangert befaring blant annet opp til Ørredalsfossen, hvor Torbjørn Høitomt holdt et minneverdig og innholdsrikt miniforedrag om fossesprutsonen og artene som Biofokus hadde påvist.

 

Senere ble det avholdt middag i et 300 år gammelt stabbur ved Hardanger ferisenter. Underholdning med hardingfele og presentasjon av sauehold i området og selvsagt maten var en flott avslutning på en fantastisk dag.

 

Noen heldige seminardeltagere hadde meldt seg på Natt i Naturen arrangementet til Kvam Turlag.  

 

Mens jeg hørte bruset fra elven og lurte på om jeg faktisk ville få sove i teltet, tenkte jeg at dette må vi klare å bevare.

 

Presentasjoner fra seminaret kan du se HER

Foto : Kvam turlag

 

Tekst: FNF Hordaland