Godt oppmøte på fellesmøte i FNF Akershus

IMG_5829

Onsdag 28. september 2016 ble det arrangert fellesmøte i FNF Akershus.

14 organisasjoner, friluftsråd og lokale FNF var representert. Sammen satte vi oss ned for å høre om og diskutere FNF Akershus, og en av årets viktigste planer for fylket - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Presentasjonene ble etterfulgt av diskusjon og innspill om fokusområder.

Program 

Deltakerliste 

Presentasjon FNF Akershus (Powepoint) v/ koordinator Maria R. Tesaker

Presentasjon Regional plan (Powepoint) v/ koordinator Maria R. Tesaker

Presentasjon Høringsuttalelse  (Powepoint) v/ styremedlem Tom Fremstad

 

Under diskusjonsdelen ble spørsmål om FNF Akershus' organsiering og virke diskutert, og det ble bl. a. etterlyst retningslinjer for arbeidsmetode for lokale FNF.

Arbeidet med den regionale planen for ble også tema for diskusjon. I tillegg kom organisasjonene med innspill til saksområder i fylket: Kartlegging og verdsetting av friluftsverdier, synliggjøring av det store tilbudet organisasjonene har for å stimulere til aktivitet i naturen og arbeidet med å få Follomarka under Markaloven.

 

Notat fra diskusjonsdelen av møtet

Follomarka (Powerpoint)

 

 

Diskusjon på felllesmøte i FNF Akershus

Tom Fremstad på fellesmøte i FNF Akershus