Sett friluftslivet i Telemark på kartet

Børtevann1

Bruker du naturen i hverdagen? Da bør du følge med i tiden fremover. Frem mot 2018 skal Telemark kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Dette er et viktig arbeid som alle kan være med på.

Fylkeskommunen i Telemark har startet arbeidet med å få med seg fylkets kommuner på tidenes største og mest systematiske kartlegging og verdsetting av våre friluftslivsområder. Dette blir en felles dugnad hvor alle i kommunen skal få mulighet til å medvirke og komme med innspill.

 

Friluftsliv kan være så mangt. Noen liker å gå og jogge i naturen. Andre padler, klatrer, driver med turorientering, jakt eller fiske. Noen leiter etter plante- og dyrearter og noen drar ut i naturen for å sove under stjernene, lage mat på bålet og nyte naturens egne lyder, som en kontrast til byens mas og jag. Noen liker de bynære friluftsområdene tilrettelagt med grusveier, gapahuker, skilt og benker. Andre liker friluftsområder som er tilnærmet urørt. De vil gå alene, langt vekk fra andre mennesker og oppleve villmark og utfordrende terreng. I kartleggingen vil alle disse områdene kartlegges og man vil også sette en verdi på områdene ut fra hvilke kvaliteter de innehar.

 

Telt 

Hva er dine viktigste friluftsområder? Foto: Mariken Kjøhl-Røsand 

 

Vi har mange friluftslivsområder i Telemark som vi allerede kjenner godt fra før. Noen er vernet etter loven og blir forvaltet av myndighetene. Hardangervidda nasjonalpark er et slikt område, og er internasjonalt kjent for sin mer eller mindre urørt natur, betjente og ubetjente turisthytter, merkede stier og fiskevann med fjellørret. Andre friluftslivsområder kjenner vi godt og brukes hyppig, men har enda ikke et juridisk vern og har derfor en svakere og mer usikker forvaltning, slik som bymarka i Grenland.

 

Så har vi de mer ukjente friluftslivsområdene sett fra et regionalt perspektiv, men som samtidig er godt kjent lokalt. Disse lokale og nære turperlene er ofte viktige områder for familier og barn, for mosjonister og samlingssteder for lokale organisasjoner og velforeninger, skoler og barnehager. Disse turområdene kan være noen av de viktigste arealene å ta vare på for å aktivisere den generelle befolkning i et tettsted eller i en by, samt være et lavterskeltilbud for friluftsliv. Her lufter folk hundene sine og slapper av i hverdagen etter jobb. Det kan være hundremeterskoger med klatretrær og akebakker. Snarveier blant boligfelt, skoler og barnehager. Det er viktig å kartlegge og identifisere nærfriluftsområdene fordi de fører til bedre folkehelse og livskvalitet for mennesker der de bor.  

 

Friluftsbarn 

Barnas hundremeterskoger og lekeområder i naturen er viktig å kartlegge. Barnas har derfor en viktig stemme ved kartlegging av Telemarks friluftslivsområder. Foto: Mariken Kjøhl-Røsand 

 

Kartleggingen vil gi administrasjonen og politikerne i kommunene et nyttig verktøy som kan brukes i forvaltningen av kommunens arealer, til fremtidens byplanlegging og til å fatte viktige beslutninger i enkeltsaker. I dag forsvinner mange av friluftslivsområdene våre i en såkalt bit-for-bit nedbygging, som er et tegn på at forvaltningen av arealene våre og de politiske beslutningene vi tar er kortsiktige og lite helhetlige. Kartleggingen skal gi oss dagens status på bruk og kvalitet.  I etterkant kan kartleggingen bli et godt verktøy for å se hvilke områder som bør bevares og videreutvikles, og vi får også bedre oversikt over hvordan friluftslivsområdene forvaltes ved oppfølging av kartleggingsarbeidet.

 

Jeg oppfordrer kommunene til å ta kartleggingsprosessen alvorlig ved å inkludere flest mulig i dette arbeidet og prioritere medvirkning. Spre informasjon i både tradisjonelle og nye medier, opprett offentlige møteplasser og inviter kommunens befolkning til folkemøter for å informere om arbeidet og hvordan man kan bistå underveis. Kontakt frivillige organisasjoner og velforeninger tidlig. De kan hjelpe til i arbeidet med kartleggingen og har ofte lokalkunnskap om viktige turstier og lokale friluftslivsområder. Mennesker i alle aldre må bistå. Skoler, barnehager og eldrehjem vil sikkert hjelpe til. 

 

Vi trenger å ta vare på friluftslivsområdene våre, både langt til fjells og midt i byen. Da må vi vite hvor alle disse områdene er. Jeg ønsker hele Telemark lykke til med det viktige arbeidet i tiden fremover!

 

Mariken Kjøhl-Røsand

Fylkeskoordinator i FNF Telemark

 

Denne artikkelen ble først publisert i papirversjonen av fylkesavisa Varden lørdag 19.11.2016