Regionsamling for FNF i nord

IMG_9572

I forbindelse med årets adventsseminar møttes FNF fra Sør- og Nord-Trøndelag, Nordlad og Troms til en konstruktiv arbeidssamling i Harstad. Havbruk, motorferdsel og kraftsaker var blant temaene på dagsorden.

Det har blitt en tradisjon at FNF i de nordligste fylkene møtes i sammenheng med adventsseminaret mot tampen av året. Erfaringsutveksling og felles arbeidsområder står sentralt, og arrangementet er en viktig møteplass for å knytte sterkere både på tvers av fylkesgrensene.

 

I år deltok koordinatorene fra  Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms, samt Erling Solvang og Alf Brustad fra styrene i henholdsvis Nordland og Troms. Finnmark hadde ikke anledning til å delta dette året, men har vært fast deltaker tidligere. Både organisatoriske, så vel som faglige tema ble diskutert. Av saksområder er vann- og vindkraft, motorferdsel og ekspansjonen av havbruksnæringen (særlig med fokus på kystsoneplaner) noe som berører de fleste fylker. I tillegg kommer blant annet tema som strandsone, regionale planer, kommunedelplaner, planstrategier o.l.

 

IMG_9563_

 

Årets samlingssted var Harstad, hvor Turlagshuset til Harstad Turlag fungerte som en flott ramme og et godt overnattingssted. Dette ligger også i innfallsporten til den tilrettelagte og mye brukte Folkeparken. Vi benyttet anledning til en liten befaring av nærområdet med infotavle, benker, gapahuker, bålplasser, hundeposer, fiskebrygger m.m. Tilretteleggingen er god, og vil bli enda bedre nå som Harstad kommune har kjøpt inn nye skilt som er klare for å settes opp. Kommunen forteller at det jobbes med å få til skilting fra sentrum til Folkeparken, slik at enda flere kan få ta del i det grønne nærområdet. Å sikre friluftsområder som dette vil også bli viktig å følge opp gjennom kommuneplanens arealdel som kommer på høring i disse tider.

 

IMG_9578

 

Styrene og koorinatorene ønkser å videreføre denne typen samlinger i 2017. Det er aktuelt å følge opp med et nytt adventsseminar i Harstad, med mulig tema "når vi de som trenger det mest?", med et påfølgende arbeidsmøte for FNF`ene i nord. Vi takker Harstad Turlag for Turlagshuset og et godt samarbeid!