Vannseminar i FNF Agder 18.januar

DSC_0482

Det blir kveldsseminar i FNF Agder om vannforvaltningsplanene 18.januar kl.16. Temaer er hva som faktisk er vedtatt i planen, og noen av de prioriterte områdene som kalking og fremmede arter. I tillegg får vi høre om sjøørretprosjektet i Aust-Agder, og vi får møte de som jobber i vannregionmyndigheten.

Seminar i FNF Agder – tiltak for bedre vannmiljø 

18.januar 2016 kl.16:00-21:00 

Sted: Dyreparken hotell, Kristiansand 

 

Program 

16:00    Registrering, kaffe og rundstykker ved møterom 

16:30    Velkommen v/koordinator i FNF Agder.  

16:45    Vannforvaltningsplanene er vedtatt – hva er bestemt? v/Kristin     Uleberg, regional vannkoordinator for vannregion Agder 

17:15    Kalking v/ Birgit Solberg, miljøvernavdelingen FMAV 

              Nasjonal kalkingsplan, lokale kalkingstiltak og veien videre.

17:45    Fremmede arter v/ Frode Kroglund, miljøvernavdelingen FMAV 

              Kartlegging, informasjonsarbeid, aktuelle tiltak

18:15    Kaffepause 

18:30    Sjøørretprosjektet i Arendal v/Kjetil Flakke, Arendal JFF 

19:00    Presentasjon av vannkoordinatorene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 

19:10    Presentasjon av vannkoordinator for de frivilliges arbeid med vannforvaltningen og arbeidet deres v/Hans Støvern, SABIMA, SRN og Norsk Friluftsliv 

19:15    Brainstorming – konkrete forslag 

              Forslag til tiltak i bestemte vann, elv eller bekk – hva kan vi bidra med og hvor? 

20:00    Middag 

 

 

Seminar og middag er gratis for deltakere fra FNF Agders tilsluttede organisasjoner. Pris kr 350 for de som ikke er tilsluttet (inkl.middag).

  

Påmelding innen 10.januar til agder@fnf-nett.no eller på telefon 918 16 471.