Ønsker seg flere søknader til natur og friluftsliv

Rubensplass4

På det første temamøtet i FNF Telemark i 2017 ble fylkeskommunen invitert til å snakke om tilskuddsmidler til friluftsliv og spillemiddelordningen. Vi ble kjent med flere muligheter for å søke om midler til natur og friluftsliv.

Det var en variert forsamling som møtte til årets første temamøte i FNF Telemark. Vi fikk besøk av Ole Bjørn Bårnes og Marte Aksnes fra fylkeskommunen i Telemark.

 

Ole Bjørn Bårnes jobber som rådgiver innen vilt-, fiske- og frilufsliv, og fortalte om de viktigste tilskuddsordningene rettet mot natur- og friluftsorganisasjonene som fylkeskommunen har ansvar for, blant annet tilskudd til friluftsliv med søknadsfrist 1.februar, tilskudd til vilttiltak med søknadsfrist 15.januar og søknad til midler til skilting og merking av turruter i Telemark med søknadsfrist 15.februar.

 

Presentasjonen til Ole Bjørn Bårnes: TILSKUDDSMIDLER TIL FRILUFTSLIV

 

Barn klatrer

 

Marte Aksnes er rådgiver for idrett, anleggsutvikling og friluftsliv hos fylkeskommunen. Hun fortalte oss om spillemiddelordningen. Fortsatt er det få friluftslivsorganisasjoner som søker om spillemidler. Det kom frem på møtet at enkelte opplevde at anlegg ble for dyrt og vanskelig å drifte for små organisasjoner uten ansatte og at det var behov for en forenkling av ordningen. Samtidig trengs det eksempler på friluftslivsanlegg man kan søke om. Marte er vår kompetanse på spillemidler i fylket, og organisasjonene ble invitert til å ta kontakt om de har spørsmål og trenger veiledning. Her finner dere viktige frister ved søknad om spillemidler.

 

Presentasjonen til Marte Aksnes:SPILLEMIDLER TIL FRILUFTSLIV

 

IMG_4885

 

Koordinator Mariken Kjøhl-Røsand i FNF Telemark fortalte om tilskuddsordninger organisasjonene kan søke om for å ta vare på sårbar og sjelden natur i Telemark. Mange av FNF organisasjonene er engasjert i- og interessert i ulike deler av naturen, og er viktige aktører i naturforvaltningsarbeidet i fylket. Det er fylkesmannen i Telemark som har ansvar for tilskuddsordninger knyttet til naturforvaltningstiltak. De ulike tilskuddene finnes på nettsiden til Klima- og Miljødepartementet.

 

Presentasjonen til Mariken Kjøhl-Røsand: TILSKUDD TIL NATUR

 

Marisko1

 

Ønsker du mer informasjon om: 

 

Tilskudd til friluftsliv, vilttiltak og turskiltordningen?

Kontakt Ole Bjørn Bårnes

ole-bjorn.barnes@t-fk.no

35 91 72 09

 

Spillemidler? 

Kontakt Marte Aksnes

marte.aksnes@t-fk.no

35917279

 

Tilskudd til trua natur og naturmangfold? 

Kontakt Trond Eirik Silsand

fmtetsi@fylkesmannen.no

35586173

 

Tilskudd til naturforvaltningstiltak for vilt? 

Kontakt Odd Frydenlund Steen

fmteofs@fylkesmannen.no

35586154

 

Tilskudd til naturforvaltningstiltak for fisk, vassdrag etc?

Kontakt Irvin Kilde

fmteiki@fylkesmannen.no

35586186