Nei takk til mer vannscootertrafikk

2511-Vannscooter

I dag har FNF Akershus sendt brev til alle kommunene i fylket angående forslaget om endring av vannscooterforskriften.

 

Klima- og miljødepartementet sender nå et forslag om å oppheve vannscooterforskriften på høring.
Dette betyr at vannscooter likestilles med båt. 

 

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop. Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten. 

Dette foreslåes nå opphevet. 

 

I likhet med blant annet Oslofjorden Friluftsråd, Naturvernforbundet og DNT ønsker ikke FNF Akershus dette.

Konsekvenser 

Ved å fjerne dagens vannscooterfrie soner blir konsekvensene høyere fart nær land som genererer mer støy, flere konflikter og skape utrygghet i skjærgården og ved norske innsjøer. Økt trafikk spesielt nær land vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.

 

Les også "8 gode grunner for ikke å tillate mer vannscooterkjøring"

  

Flere av Akershus’ kommuner har kystlinje og store innsjøer som brukes til blant annet friluftsliv. Innbyggere i innlandskommuner utøver for eksempel friluftsliv med kajakk og kano i nabokommuner. I et folkehelseperspektiv er det derfor viktig at kommunens innbyggere ikke får redusert mulighet til friluftsliv. 

 

Les brevet til alle kommuner i Akershus utarbeidet i samarbeid med Norsk Friluftsliv 

  

Les mer fra Norsk Friluftsliv 

Les mer om natur- og friluftsorganisasjonene massive nei til økt vannscootertrafikk