Seminar - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Oslo og Akershus

friluftsorde

Natur- og friluftsforum for Oslo og Akershus i regi av OOF, FNF Oslo og FNF Akershus har gleden av å invitere til seminar om det nasjonale prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00.

 

Prosjektets formål, fremgangsmåte og erfaringer vil bli presentert.

Flere kommuner i Akershus har kommet godt i gang med prosjektet, og Oslo kommune er i startfasen. Målgruppen for seminaret er natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo og Akershus som har en svært viktig rolle i å kvalitetssikre kartleggingen av friluftsområder i sitt nærmiljø.

 

Hensikten med seminaret er å dele kunnskap og erfaringer, samt gi muligheten til å stille spørsmål.

 

TID
Onsdag 15. februar 2017, kl. 18:00
 

STED
Akershus Fylkeskommunes møterom 2 (5. etasje)
Schweigaardsgate 12, i østenden av Galleri Oslo
(Ring 90 65 16 61 om du ikke finner fram) 

  

Det vil bli enkel bevertning.

 

 

PROGRAM 

Innledning og program
Powerpoint

 

Om prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder»
v/ Prosjektkoordinator i Akershus Fylkeskommune Inger-Marie Gulliksen 

Powerpoint 

 

Planene for kartleggingen i Oslo 

v/ Gro Koppen, Bymiljøetaten - Oslo kommune 

Powerpoint 

 

Erfaringer fra Rælingen, Akershus
Kommunen v/ Jørgen Joramo, og fra organisasjonene 

Powerpoint
 

Spørsmål til foredragsholderne
Hver foredragsholder vil være tilstede, og seminardeltakerne har mulighet til å spørre om det lurer på angående prosjektet.

 

Oppsummering i plenum 

Notat fra seminaret 

 

 

 

Les om kartlegging og verdsetting av friluftsområder