Kontaktinformasjon

Post og besøksadresse: 

Forum for natur og friluftsliv Hordaland

c/o Bergen og Hordaland Turlag
Tverrgt. 4-6
5017 BERGEN 


FNF koordinator ved Ørredalsfossen

Koordinator: Ørjan Sælensminde


Kontortlf: 55 33 58 19
Mobil: 40 49 70 74 

E-post: hordaland@fnf-nett.no 

 

 

 

 

 

Medlemmene i styret til FNF Hordaland finner du  her.

Ansatt koordinator

I FNF Hordaland er det ansatt en koordinator, Ørjan Sælensminde, i 100 % stilling. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver. Koordinatoren er også sekretær for årsmøtet og styret.

 

Ørjan startet i stillingen 01.06.2016, og er utdannet ved Universitet i Bergen.  I 2008 ferdigstilte han sin master i Biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi.

 

Tidligere yrkeserfaring er fra privat næringsliv hvor han har jobbet i ulike selskap som konsulent innenfor miljøstyring og miljørapportering og senest som ansvarlig for prosess og kvalitetsledelse.