MILJØHELTER SØKES: Strandryddedagen i Telemark 2017

Strandryddedagen

Bli med på strandrydding i Telemark! Lurer du på hvordan du skal komme igang? Her har vi samlet nyttig info til deg som vil bidra med noe veldig viktig.

I Telemark ønsker vi å være tidlig ute med Strandryddedagen i år, og oppfordrer til en felles strandryddedag lørdag 1.april. Vi oppfordrer alle å arrangere ryddedager noen uker tidligere enn den nasjonale strandryddedagen for ikke å skremme fugl som allerede har etablert seg i strandsonen.

 

HVOR KAN JEG RYDDE? 

Du kan i utgangspunktet rydde overalt. Kanskje noen allerede har meldt på "din" strand? På nettsiden til Hold Norge Rent kan du finne påmeldte ryddeaksjoner og/eller registrere en ny ryddeaksjon.

 

BESTILLING AV RYDDEPAKKER 

 

* Gratis ryddepakker
   Hold Norge Rent tilbyr gratis ryddepakker for innsamling av eget og andres avfall  

   på tur, samt for frivillige ryddere som skal gjennomføre ryddeaksjoner.

 

* Aksjonspakker
   Aksjonspakkene er utviklet for ryddeaksjoner både langs kysten og i innlandet.   

   Disse pakkene består av følgende:

   Avfallssekker
   Avfallsposer
   Ryddehansker
   Ryddeveileder
   Sikkerhetsveileder

 

INNSAMLING AV SØPPEL 

Noen kommuner har etablert henting av avfall på strandryddedagen, slik som i Grenlandskommunene. Om du vil rydde utenfor Grenland kan du prøve å ta kontakt med kommunen, renovasjonsselskapet i din kommune eller vannområdekoordinator for å få mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne saken.

 

Strandryddedagen

 

REFUSJON 

Har du/dere hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall? Da kan du/dere søke om refusjon fra Miljødirektoratet.

http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/

 

For strandryddere i PORSGRUNN, SKIEN, BAMBLE OG SILJAN: 

 

Renovasjon i Grenland (RIG) har allerede laget en fin oversiktssak på sin nettside hvor du kan finne mer informasjon om registrering av ryddeaksjoner og andre planlagte strandryddearrangementer. De har også lagt ut et skjema for å registrere det du har funnet av søppel og et skjema hvor du kan bestille henting av avfallet som er samlet inn på strandryddedagen i kommunene de har ansvar for.

 

Våre medlemsorganiasjoner har følgende fellesarrangementer på Strandryddedagen:

 

FØR FUGLENE KOMMER: FUGLETUR OG STRANDRYDDING 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Telemark arrangerer strandryddedag på Jomfruland den 1.april. Du finner arrangementet "Før fuglene kommer: Fugletur og strandrydding" i kalenderen til NOF Telemark. Det er også opprettet et eget facebookarrangement.

 

IMG_0323

 

 

Vil du og din organisasjon bidra til et bedre vannmiljø, til renere vann og til en friskere kyst- og vassdragsnatur? Ta kontakt med oss i FNF Telemark eller en av fylkets vannområdekoordinatorer som blant annet jobber for å koordinere tiltak som bedrer vannmiljøet i fylket vårt.