11.12.2018 Nei til vindkraft i verdifulle natur- og friluftslivsområder!

FNF Hordaland støttes av:

 

 Klima- og miljødepartementet

Hordaland fylkeskommune