Fagsamling på Jomfruland

Fagsamling4 komprimert

Plastforsøpling i skjærgården, fugleregistrering, skogvern og truede naturtyper. Dette var temaer FNF-koordinatorene i Oslofjordregionen lærte mer om på fagsamling på Jomfruland denne uka.

 

 

 

Det er tidlig morgen på Jomfruland i slutten av april. Skogbunnen i den gamle eikeskogen blir lyst opp av et sammenhengende hvitveisteppe og rødstrupa plystrer vakkert fra trekronene.

 

Fagsamling0 komprimert

 

Vi er på vei til fugletårnet der feltornitolog Ola Nordsteien allerede har fanget og merket fugl siden tidlig soloppgang. Han møter oss med flere fargerike poser i hendene. -Dere er heldige idag. Fangsten har vært god, smiler han. Så trekker han frem en rødstrupe fra den ene posen.

 

Fagsamling01 komprimert

 

Alle får holde hver sin fugl, og vi får en innføring i hvordan fuglene ringmerkes og hvorfor dette arbeidet gjøres. Ola jobber på fuglestasjonen ute i havgapet i Telemark og befinner seg ute i felt nesten hele året i all slags vær og vind. Det kan være svært travle dager i den vårlige trekksesongen. På denne tiden er det mye fugl i nettene som skal ringmerkes, trekkfugler registreres og tårnet blir flittig besøkt av gjester og turister. Arbeidet som gjøres på Jomfruland fuglestasjon er et av flere delprosjekter som legger grunnlaget for utarbeidelsen av rødlista i Norge.

 

Les mer om hvorfor fugler fanges og ringmerkes på Miljødirektoratets nettside.

 

Fagsamling2

 Fagsamling3 komprimert

 

Skumle havfruetårer i fjæra 

 

Per Erik Schulze er marinbiolog og jobber som fagrådgiver i Naturvernforbundet. Siden han har kontor "rett over fjorden" på fastlandet i Kragerø har vi invitert ham over til Jomfruland for å fortelle mer om forsøplingen i Telemarksskjærgården. Nå tar han oss med ned til stranda for å vise oss de ulike hovedfraksjonene av plast som driver i land på strendene våre. Der bøyer han seg ned og begynner å pirke i sanda.  -Dette er havfruetårer! Per Erik strekker frem håndflaten og viser oss noe som minner om små, hvite perler.  «Havfruetårer» er plastråstoff som plastindustrien bruker til å produsere nye produkter. De har altså aldri vært noe annet. Veien til havet kan være mange, men ofte er det på grunn av industriutslipp eller tap under transport.

 

Fagsamling5 komprimert

 

 

Fagsamling7 komprimert

 

Per Erik forteller at det fortsatt er lite forskning på plast og at han nå jobber med en tiltaksplan mot marin forsøpling for regjeringen. -Det er utrolig mye bra fokus på strandrydding og plastproblematikk nå, men vi kan dessverre ikke bare rydde oss ut av problemet. Hvis vi skal løse problemet må vi angripe kildene, sier han.

 

Her er en kort guide til de vanligste søppelfunnene på stranda som er vanskelig å identifisere.

 

Den artsrike skogen 

 

Jomfruland er mer enn kulesteinsstrender og kulturlandskap. På øya finner vi også en unik løvskog med gamle eike-, hassel- og asketrær. Inne i skogen møter vi Trude Myhre, skogbiolog fra WWF, som skal fortelle oss mer om skogens biologiske rolle og hvorfor det er så viktig å verne mer skog.

 

-Tenk at det finnes 6000 ulike arter bare i liggende og stående døde trær, forteller hun entusiastisk ved siden av et dødt eiketre.

 

Fagsamling8 komprimert

Fagsamling9 komprimert

 

Trude jobber for at politikerne skal bevilge mer penger til skogvern. Rett før jul feiret WWF og andre naturorganisasjoner at 3 % av den norske skogen har blitt vernet, men Stortinget har vedtatt 10% skogvern for å ta vare på flere arter som hører hjemme i skognaturen.

 

Regnskogen under vann 

 

Til slutt ble vi kjent med den norske undersjøiske regnskogen, nemlig ålegressenga og tareskogen. Hans Støvern er vannkoordinator for SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), SRN (Samarbeidsrådet for naturvernsaker) og Norsk Friluftsliv. Han fortalte hvor viktig det er å ta vare på disse naturtypene som er oppvekstområde for kysttorskyngel og levested for en rekke arter i havet. Bevaring av tareskogen er også et godt klimatiltak siden taren binder store mengder CO2.

 

Du kan lese mer om ålegressenga på nettsiden til SABIMA. 

 

Fagsamling92 komprimert