Vindkraftverk i Nasjonalt villreinområde - klagebefaring med OED

DSC_0008

Tirsdag 30.mai var OED på befaring på Hovatn i Bygland der det er gitt konsesjon til å bygge vindkraftverk inne i Nasjonalt villreinområde. FNF Agder klagde på konsesjonsvedtaket, og var tilstede på befaringen for å legge frem sitt syn på saken.

Befaringen startet med et åpningsmøte der klagepartene fikk legge frem sitt syn på saken. Deretter ble området sett på, men kun fra avstand da planområdet ligger et godt stykke opp på fjellet. Dermed fikk vi også se de inngrepene som allerede er i området, noe kommunen har brukt som argument for at det ikke gjør så mye å få et vindkraftverk også her.

 

Fylkesmannen kom med nye opplysninger på åpningsmøtet; Det er nå sikre observasjoner av hubro i planområdet, og gode indisier på at dette er et hekkende par. Fra før vet man bare om syv hekkende par i Aust-Agder.

 

FNF Agder mener dette er en prinsippsak, og at konsekvensen av å tillate et vindkraftverk innenfor Nasonalt villreinområde, vil være katastrofal for villreinen vi har et internasjonalt ansvar for. Hvorfor skal de andre kommunene rundt området holde sin grense, dersom Bygland får flytte på sin? Vi mener også at dette får store konsekvenser for friluftslivet øst for vindkraftverket. Bildet viser det nordlige planområdet på andre siden av vannet, planlagt på fjellplatået, og sett fra vest.

 

DSC_0003

 

Hovatn Aust Vindkraft fikk konsesjon av NVE 23.juni 2016, til tross for at nesten hele planområdet på 9 kvadratkilometer ligger innenfor grensen til Nasjonalt villreinområde. Den nordligste delen av planområdet ligger nær dokumenterte kalvingsområder.

 

Øst for området ligger store sammenhengende områder med natur lite preget av tekniske inngrep. Her er flotte naturlandskap, det vernede Tovdalsvassdraget og naturreservater, og her er store friluftslivsinteresser med turløyper, jakt- og fiske, toppturmål og viktig vassdrag for kano og kajakkpadling. NVE vektla ikke konsekvenser for friluftsliv i sin vurdering.

 

I tillegg blir det reduksjon i inngrepsfrie områder. 20 kvadratkilometer blir omdefinert eller går tapt, og det i et fylke der det nesten ikke er store sammenhengende inngrepsfrie områder igjen.

 

Bygland kommune ønsker vindkraftverket, og det samme gjør mange av Byglands innbyggere, da de ser for seg økt verdiskapning i bygda og nye arbeidsplasser som en følge av dette. Men det finnes også innbyggere i bygda som er mot prosjektet, i tillegg til flere hytteeiere. Prosessen har vært lang og splittende.

 

FNF Agder håper OED omgjør konsesjonsvedtaket til NVE, og at det ikke blir vindkraftverk i Nasjonalt villreinområde.