Styringsdokument for drift av FNF

Som grunnlag for driften av FNF har den sentrale styringsgruppen utarbeidet et styringsdokument. Dette dokumentet innholder blant annet informasjon om formål, organisering,  tilslutning, arbeidsoppgaver, ansvar, samarbeid og tilsettinger.

 

Forum for Natur og Friluftslivs gjeldende styringsdokument:

 

Styringsdokument for drift av FNF fra 2017 (word)

 

Styringsdokument for drift av FNF fra 2017 (pdf)