Årlig handlingsplan

Styret (tidligere sentral styrinsgruppe) utarbeider en årlig handlingsplan for sin virksomhet. Nyeste plan finnes her:

 

 

Handlingsplan 2017