FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Årsmøte

Årsmøte 2017 

Årsmøtet for FNF nasjonalt ble avholdt 11. mai 2017

Innkalling 

Årsmøteprotokoll

 

 

 

Årsmøte 2016 

Årsmøte for FNF nasjonalt ble avholdt 12. mai 2016.

Innkalling 

Årsmøteprotokoll

 

 

Ekstraordinært årsmøte for FNF nasjonalt ble avholdt 14. desember 2016.

Innkalling  

Årsmøteprotokoll