Til siste dråpe? Årdalsvassdraget og flere

På kanten av RykanfossenKraftselskapene saumfarer nå de mest sårbare vassdragene i de vakreste og kjæreste landskapene for mulig kraftutbygging. 

 

Bildet er fra kanten av Rykanfossen, det nest høyeste fossefallet i Rogaland. (Foto: ELHalvorsen, FNF)

Se også artikkel hos Stavanger Turistforening - Fra grønn oase til ørken?

 

Flere organisasjoner har  gått sammen om uttalelser i mot såkalte småkraftverk; i vernede Bjerkreimsvassdraget og nå sist i Årdalsvassdraget i Hjelmeland.

 

Søknadene i Bjerkreim ble heldigvis raskt trukket tilbake, men møtte da også på massiv motstand. Tross stor motstand også mot bygging i Årdal er vi bekymret for utfallet.

                                                     

Uttalelsene finner du her, blant flere viktige saker denne våren.