Åpning av Jomfruland nasjonalpark

apning-jomfruland-nasjonalpark

Etter flere års arbeid er Jomfruland nasjonalpark åpnet av klima- og miljøminister Vidar Helgesen under helgen.

Under helgen åpnet Telemarks andre nasjonalpark, Jomfruland nasjonalpark. Det er den andre nasjonalparken i Norge der man framfor alt verner havet, 98 prosent av arealet er dekket av vann.

Nasjonalparken er en hotspot for biologisk mangfold, blant annet fugler. Man finner blant annet 154 rødlistearter i nasjonalparken. Målet er ikke bare å verne biologisk mangfold. Friluftsliv har lenge vært viktig på og rundt Jomfruland. Et av formålene med nasjonalparken er å nettopp å bevare dagens mulighet til naturopplevelser. Vernet betyr at kommersielle aktiviteter, for eksempel taretråling og vindkraft, ikke kan etableres innenfor nasjonalparks grensen.

 

apning-jomfruland-nasjonalpark