Møte om ny skogbruksforskrift i Marka

skog

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et forslag til ny revidert forskrift for skogbruket i Marka og en endring i forskriften for landbruksveier. Natur- og friluftsorganisasjonene i regionen har i mange år etterlyst en ny oppdatert forskrift for skogbruket, som er i tråd med Marklovens formål. Regjeringens forslag tar i liten grad hensyn til dette. Forslaget er en klar svekkelse av forskriften. Hovedutfordringen er at den fjerner plikten til å søke om tillatelse til hogst.

 

Tidspunkt:   tirsdag 12. september, kl. 17.00 – 19.30

Sted:           DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3

Servering:   enkel

Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus inviterer til møte om endringsforslagene tirsdag 12. september, kl. 17, i DNT Oslo og Omegns lokaler. Her stiller departementet ved Frode Lysandtræ, skogeierne ved Erling Bergsaker, Gjermund Andersen fra NOA, Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn og saksbehandler fra landbrukskontoret med innlegg.

Link til sakspapirene

 

Utsatt høringsfrist: 23. oktober

 

 

Notat og deltakerliste 

Notat fra møtet 

Deltakerliste 

 

 

Innlegg (powerpoint) 

Landbruks- og matdepartementet v/ Frode Lysandtræ

Skogeierne v/ Erling Bergsaker fra NORSKOG/Losby Bruk

NOA v/ Gjermund Andersen 

Regionkontor Landbruk på Lillestrøm v/ Grete Ruden

 

I tillegg stilte Erik Eide fra Skiforeningen, Jan Erik Reiten fra DNT Oslo og Omegn og Magne Brekke fra Oslo Idrettskrets med innlegg (uten powerpoint).