FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Bli med på Friluftslivets uke 2018!

Farger_FU_Logo-05

Norsk Friluftsliv inviterer ditt lag/forening til å bli med på landets største friluftslivsfeiring: Friluftslivets uke 2018 – 1. - 9. september!

Se invitasjon, og sett av datoene i deres årshjul allerede nå.

 

Friluftslivets uke er en feiring i regi av Norsk Friluftsliv og deres 16 medlemsorganisasjoner, men alle lag/foreninger, friluftsråd, kommuner eller andre som ønsker å delta og arrangere noe, er hjertelig velkomne til det.

 

Meld dere gjerne på Norsk Friluftsliv sitt nyhetsbrev, for å få informasjon og verktøy til Friluftslivets uke 2018. Meld deg på her! 

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv, Synne Kvam, synne@norskfriluftsliv.no ved spørsmål eller annet.