FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Bli med på Friluftslivets uke!

Farger_FU_Logo-05121

Norsk Friluftsliv inviterer ditt lag/forening til å bli med på landets største friluftslivsfeiring "Friluftslivets uke" første uken i september!

 

Friluftslivets uke har vært markert fra hver første helg i september siden 1993, og målet har hele tiden vært det samme: Skape større oppmerksomhet om friluftsliv i befolkningen og vise frem lag og foreningers innsats og tilbud.

Friluftslivets uke gir lag og foreninger «drahjelp» til å sette friluftsliv på dagsorden lokalt. Gjennom riksannonser, sosiale medier, konkurranser, pressemeldinger og arrangementer får friluftslivet nasjonal oppmerksomhet og din lokale forening mulighet for omtale og nye medlemmer. 

 

Se www.friluftslivetsuke.no , og sett av datoene i deres årshjul allerede nå.

 

Din forening inviteres til  

1.   Åpning av friluftslivets uke - første lørdag i Friluftslivets uke (fylkesledd/tilsluttede org) 

Din organisasjon inviteres til å ha en stand og å vise fram/tilby aktiviteter på åpningsdagen. Det er flere organisasjoner som har vist interesse for å delta med sitt fylkesledd; Turistforeningen, Oslofjorden Friluftsråd, Norges Jeger og Fiskerforbund, NSF og KFUK KFUM- speidere. Karlsvika, Tønsberg. 

 

Friluftslivets dag på Facebook


 

2.   #nattinaturen - første lørdag i Friluftslivets uke (ungdom) 

Ungdommer fra organisasjonene inviteres til Natt i naturen.
#nattinaturen er et tiltak for å få flest mulig til å overnatte utendørs. Norsk Friluftsliv vil stå bak en landsomfattende mediekampanje hvor alle blir utfordret til å overnatte ute denne natten. Overnattingen kan skje organisert eller i egen hage.

Speiderne, DNT Ung og Vestfold JFF ungdomsgruppe planlegger i år igjen en felles overnatting med konkuranser og konsert for engasjerte ungdom. Karlsvika, Tønsberg.


#nattinaturen på Facebook

 

3.   Markedsføring i nasjonal og lokal informasjonskampanje (alle) 

Bli med og marker friluftslivets uke med et eget arrangement eller bruk anledningen til å informere om aktiviteter dere allerede har i løpet av denne uken. Registrer ditt arrangement hos Norsk Friluftsliv slik at arrangementet automatisk blir med i markedsføringen. Ditt lag/forening står fritt, det viktigste er at det handler om friluftsliv, at det er gøy og åpent for nysgjerrige potensielle nye medlemmer.

 

Her er noen forslag:

1.      Åpen dag/kveld! Inviter nye potensielle medlemmer til en aktivitet, eller et hyggelig info-møte i løpet av uka. Åpen o-trening, åpent speidermøte osv.

2.      Hva med å arrangere en hyggelig Naturryddedag for å markere allemannsretten og «sporløs ferdsel»? Rydd en sti, en strand eller et friluftslivsområde, mens dere tar en hyggelig tur. Mulig refusjonsordning fra Hold Norge Rent 

3.      Har dere allerede et arrangement som er planlagt rett før eller rett etter Friluftslivet uke? Dersom det er mulig å flytte på, kan arrangementet blir markedsført som en del av uken.

4.      Turmat fra hele verden -  internasjonal matkultur møter den norske turkulturen. Hva med en kulturutveksling med noen av lokalområdets flerkulturelle? Eller arrangere en bær-/sopptur hvor man lager en internasjonal matrett av det man finner?

5.      Ta kontakt med din lokale utlånssentral kanskje kan dere gjøre noe sammen?

 

Meld dere gjerne på Norsk Friluftsliv sitt nyhetsbrev, for å få informasjon og verktøy til Friluftslivets uke. Meld deg på her!