FNF`s fellessamling på Knutholmen hotell, Kalvåg

1 og 2. desember arrangerte FNF i Sogn og Fjordane fellessamling for sine medlemms organisasjonar m.fl. Samlinga gjekk føre seg på knutholmen hotell i Kalvåg. Mangen dyktige foredragsholdarara var inviterte og dei frammøtte fekk ein lærerik og grundig innføring i ulike dagsaktuelle temaer.

Samlinga starta kl 1800 fredagskvelden med  Kjetil Skogen, sosiolog, forskar  og samfunnsdebattant.

Han snakka om egedomsretten, råderetten og allemannsretten. Spørsmål som "kor sterkt er eigedomsretten i høve å rasere utmarka ved f.eks utnytting av skogen vår" var sentrale temaer han belyste på ein veldigt opplysande måte.

Innlegg Ketil Skogen 

 

Børje Møster og Rolf Ørjan Høgset tok oss vidare i deiras prosjekt: Havjakt!

Børje fortalde om måten han tek ungdommar frå heile verda med i båten sin, reiser langs norskekysten og renskar opp det dei klarar av marint søppel. Fortale vidare om problematikken dei har møtt i forhold til byråkratiet rundt det å plukke ulike typar søppel, samt problematikken ved å få levert det til dei kommunale mottakarane.

Rølf Ørjan Høgset fortalde vidare om problemet med mikroplast og det faktiske omfanget av det.

IN THE SAME BOAT (5) og FutureLab - FNF Nett

 

Bjarte Engevik avslutta fredasgskvelden med eit innlegg om nystarta Fjordkysten friluftsråd , deiras prosjekt og samarbeid.

Fjordkysten Friluftsråd power point ny versjon 01.12.17

 

Laurdagen starta med eit godt foredrag av Jon anders Stavang som  med ein lokal forankring såg på korleis kystlandskapet, ikkje: Sakte men sikkert, men med ein heller eskalerande fart, blei nedbygd til fordel for infrastruktur og håp om nye arbeidsplassar for kystsamfunnet i nærområdet hans, Flora.

FNF-samling Kalvåg - Stavang 

 

Sveinulf Vågene fulgte opp med ein oppllysande foredrag om vindkrafta`s eigentlege pris, både i forhold til øydeleggingane av fri natur og den eigentlege verdiskapinga ved etableringa av vindmøllene.

Salg av vindkraftverk til utlandet_til FNF

 

Janne Bareksten informerte om "kystlotteriet"

http://www.kystlotteriet.no/ 

 

Eivind Brendehaug gav ein smak av korleis framtidige turismen bør leggast opp til, samt viste oss realitetane bak vår eigen forrureining i våre`s valg av feriar.

Kan reiselivet bli berekraftig Vestlandsforsking

 

Markus Wegge viste oss sin måte å leve ut friluftslivet sitt på, med eit forsøk på å etterlate so lite karbonavtrykk som mulegt i sin  jakt på friluftseventyr.

https://weggebros.wordpress.com/

 

Og, til slutt presanterte dei to lokale kystlaga sine aktivitetar og arbeidsfelt. dette ved Lars Olav Rylandsholm og Arvid Langeland