Informasjonsmøte angående nedleggelse av 20 dammer i Akershus

Bilde

NVE har mottatt søknader fra Nedre Romerike Vannverk AS om tillatelse til å legge ned 20 dammer på Romerike i Akershus i kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.


FNF Akershus og OOF inviterer til INFORMASJONSMØTE med det formål å informere om saken, gi muligheter for å kunne stille spørsmål, og avklare hvordan natur- og friluftsorganisasjonene ønsker å gå videre med dette.

Møtet finner sted tirsdag 30. januar, kl. 17:00 – 20:00
Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillsestrøm.  

Totaloversikten over hvilke dammer det gjelder og sakspapirer ligger på NVE sine nettsider (velg «Akershus» og «På høring»). Seks av dammene ligger i Marka (Nittedal, Lørenskog og Rælingen).Nedleggelse av dammer i mye brukte naturområder kan få store konsekvenser for friluftslivet.

 

PROGRAM
 

Innledere:
Nedre Romerike Vannverk, NVE, Natur og friluftsorganisasjonene i regionen og evt. andre.
Mer detaljert program utvikles etter hvert.

 

Høringsfrist: 3. april 

 

 

NOTAT fra møtet 

 

 

PRESENTASJONER

Presentasjon - NRV, Dag Jørgensen

Presentasjon - Sweco, Karel Grootjans

Presentasjon - NVE, Elise Nordseth Berg

Presentasjon - Lørenskog kommune, Gunnar Aasgaard

Presenatsjon - Østmarkas venner/Rælingen friluftsråd, Bjørnar Thøgersen

Presentasjon - FRINI, Martin Veastad

Presentasjon - Naturvernforbundet i Fet, May Oldervik

Presentasjon - Akershus fylkeskommune, Rune Winum