Innkalling til årsmøte for FNF Oslo – 7. mars

FNF-logo

Årsmøte 2018, for Forum for Natur og Friluftsliv i Oslo avholdes onsdag 7. mars.

Alle natur- og friluftsorganisasjoner med virke i Oslo er hjertelig velkommen til å delta.

 

Tid:               Onsdag 7. mars, kl. 18:00

Sted:             Oslo og Omland friluftsråd, Storgata 28A

Servering:     Enkel

 

Fullstendig innkalling med sakspapirer og påmelding kommer innen den 21. februar.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Se vedtektene.

Vi oppfordrer organisasjonene til å komme med forslag på styremedlemmer. Styret består pr i dag av kun 4 medlemmer: Gjermund Andersen (NOA), Baard Nordby (JFF), Hans Petter Aas (OOF) og Dag Olav Brækkan ( DNT Oslo og Omegn).

Forslag sendes til valgkomiteen ved kjetil@oslofjf.no, innen 7.februar.

 

Kun de som er medlemmer av FNF kan møte med stemmerett på årsmøtet. Tilsluttede organisasjoner er:

 • Akershus og Oslo Orienteringskrets
 • DNT Oslo og Omegn
 • Folkesportklubben Mila
 • Framfylkingen i Oslo
 • Lillomarkas Venner
 • NJFF Oslo
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Oslo og Omegn
 • Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
 • Oslo elveforum
 • Oslo og Omland Friluftsråd
 • Oslo Velforbund
 • Oslofjorden Friluftsråd
 • Skiforeningen
 • Østensjøvannets Venner
 • Østmarkas venner

 

Ønsker din organisasjon medlemskap må det sendes inn en tilslutningserklæring.