Årsmøte 2018

logo samling alle_-001

Dato:  Mandag 12. mars
Tid:     17:30 - 20:30
Sted:   Tromsø, NIBIO Holt

 

I forkant av årsmøtet serveres pizza, samt at vi belyser temaet: "Kraftutbygging for enhver pris?"

 

Hjertelig velkomne til årsmøte!

PROGRAM   

 

17:30 Pizza og sosialt samvær 

18:00 Tema: Kraftutbygging for enhver pris? 

av Kristoffer Bøhn, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)

  • Overordnet status på kraftutbygging og energipolitikk
  • Konsekvenser av vann- og vindkraftutbygging på naturmangfold   
  • Revisjon av vannkraftverk og konsekvenser av effektkjøring
  • Flere utenlandskabler; mulige effekter for natur og friluftsliv
  • Lokale eksempler; Raudfjell/Kvitfjell vindkraftverk, småkraft i nærområdet
  • Diskusjon og spørsmål

19:00 Årsmøtesaker   

20:30 Slutt  

 

Se innkalling og saksliste.

 

Påmelding er ønskelig innen 1. mars. 

 

Årsmøtedokumenter sendes til påmeldte og legges ut etter godkjenning på årsmøtet.

 

Hjertelig velkommen til en hyggelig og nyttig fellessamling!