Kontakt fylkesvise FNF

FNF er et samarbeidsforum på fylkesnivå, og kontakt med FNF skjer gjennom hvert enkelt fylke. 

 

Velg fylke på kartet eller i nedtrekkslisten øverst til høyre for å komme inn på fylkessiden og trykk "Kontakt oss" i menyen til det aktuelle fylket.

 

 

 

Kontakt FNF sentralt

Forum for natur og friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

 

Daglig leder 

Ragnhild M. Angard

 

Telefon: 95 99 84 09
E-post: dagligleder@fnf-nett.no

 

Kontaktinformasjon til FNF sentralts styremedlemmer.